Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023

Όχι στην ψήφιση του νόμου για τις Νέες Γονιδιακές Τακτικές (ΝΓΤ) να πάρουν θέση ΠΕΓΔΥ ΠΟΓΕΔΥ

Στις 25 Οκτωβρίου συνεδριάζει στο ΥΠΑΑΤ  η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να συζητήσει σχετικά με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στις 5 Ιουλίου 2023  από την Ευρωπαϊκή επιτροπή  και αναφέρεται τις Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές (ΝΓΤ), δηλαδή τη νέα γενιά γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που αποκαλούνται και γενετικά ψαλίδια .  Η Ισπανική προεδρία πιέζει ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι το τέλος του έτους.

Σαν ΑΚΙΓΔΥ Συσπειρώσεις ζητούμε όλοι οι Έλληνες εκπρόσωποι, οι συνάδελφοι εμπειρογνώμονες, να προστατεύσουν την Ελλάδα από την επιμόλυνση . Ζητούμε από την Ελληνική κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι δεν θα υποστηρίξει την νέα ...

νομοθετική πρόταση για τις ΝΓΤ, διατηρώντας την από 20ετίας πάγια θέση της Ελλάδας ενάντια στην επιμόλυνση των καλλιεργούμενων προϊόντων μας. Χρειάζεται μια σθεναρή στάση σύμφωνη με στάσεις που κρατούν άλλες χώρες. Δυστυχώς O Έλληνας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επαινεί τις ΝΓΤ χωρίς να αναφέρεται σε επιστημονικό έλεγχο και έλεγχο για τους ισχυρισμούς σχετικά με τα πλεονεκτήματα και για τη βιοασφάλεια.

ΑΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

▪ Tα κράτη μέλη χάνουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν την καλλιέργεια όταν κρίνουν ότι θα υπάρξει πρόβλημα στη δική τους παραγωγή ή στα οικοσυστήματα τους.

▪ Σήμερα στην Ελλάδα, εισάγονται γεν. τροπ. ζωοτροφές αλλά δεν έχει εγκριθεί ουδεμία Γ Τ καλλιέργεια. Αν περάσει η πρόταση και οι δυο κατηγορίες ΝΓΤ θα εισέλθουν αθόρυβα χωρίς εγκρίσεις στο γειτονικό μας κτήμα και στο πιάτο μας.

▪ Οι καταναλωτές χάνουν το δικαίωμα σήμανσης δηλαδή δεν θα μπορούν να έχουν ελεύθερη επιλογή. Επιπλέον και οι καλλιεργητές (για το ίδιο λόγο) χάνουν το δικαίωμα επιλογής σπόρου/ποικιλίας που δεν προέκυψε με ΝΓΤ κατά τη βελτίωση. Πρόκειται για έλλειψη διαφάνειας, που ουσιαστικά αντιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Ιδρυτική Συνθήκη.

▪ Αν εμφανιστεί τοξικότητα, δεν θα μπορούμε να αφαιρέσουμε το φυτό από την τροφική αλυσίδα.

▪ Αν κινδυνέψει το οικοσύστημα με απώλεια βιοποικιλότητας μέσω διασταυρώσειων με άγρια φυτά ή με άλλους ΝΓΤ ή με βλάβη στους επικονιαστές ΔΕΝ θα υπάρχει δυνατότητα απόσυρσης.

▪ Επειδή η πλειοψηφία των Γ Τ Ο κατοχυρώνεται με πατέντες, θα γεμίσει η αγορά σπόρων με πατέντες οι οποίες προκαλούν μονοπώλια βλάπτοντας τους μικρής κλίμακας γεωργούς και βελτιωτές και αποτρέποντας την καινοτομία στη βελτίωση φυτών. Οι μικροί καλλιεργητές θα κινδυνεύουν συχνά με κατηγορίες καταπάτησης πατέντας.

▪ Η μη γενετικά τροποποιημένη τροφή θα γίνει πιο ακριβή

▪ Η «συνύπαρξη» Γ Τ Ο και βιολογικών θα είναι σχεδόν αδύνατη στην πράξη, παρόλο που η νομοθετική πρόταση προβλέπει ότι δεν θα επιτρέπονται ΝΓΤ στη βιολογική Γεωργία. Το νομοσχέδιο επιτρέπει στις εταιρίες να μην δημοσιοποιούν επιστημονικές πληροφορίες για την ανίχνευση και την ιχνηλασιμότητα κατά την καλλιέργεια και κατ’ επέκταση τη συνύπαρξη.

▪ Μεγάλο ερωτηματικό για το τι θα συμβεί με τα άγρια φυτά : Ουδείς έχει ιδέα τι διασταυρώσεις θα προκύψουν όταν το ΝΓΤ φυτό απελευθερωθεί στο περιβάλλον και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την υγεία τη δική μας, των επικονιαστών και εν γένει του οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα των διατροφικών δικτύων που διατηρούν την ισορροπία.

▪ Τέλος σύμφωνα με το νομοσχέδιο η Κομισιόν θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τους ορισμούς,( δηλ τι είναι ΝΓΤ κλπ), με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διαφάνεια και την τροφική μας αλυσίδα Οι αλλαγές αυτές θα μπορούν να νομιμοποιηθούν χωρίς ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο!

Αν εφαρμοστεί η Ελλάδα και η Ευρώπη θα χάσουν το εμπορικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της καθαρής χωρίς ΓΤΟ τροφής που έχουν σήμερα.

Η νομοθετική πρόταση, προβλέπει (για την πρώτη μεγάλη κατηγορία ΝΓΤ1) κατάργηση της αξιολόγησης κινδύνων, της ιχνηλασιμότητας και της σήμανσης για τον τελικό καταναλωτή γιατί τα θεωρεί ισοδύναμα με τα συμβατικά φυτά. Αφαιρεί επιπλέον από τα κράτη μέλη το δικαίωμα απαγόρευσης της καλλιέργειας σε εθνικό έδαφος !

Αν τελικά η πρόταση ψηφιστεί, ο καταναλωτής δεν θα ξέρει τι τρώει αφού δεν θα έχει το δικαίωμα επιλογής, και ο καλλιεργητής - είτε βιολογικός ή συμβατικός – που θέλει να κρατήσει το προϊόν του μακριά από γενετικά τροποποιημένα θα κινδυνεύει συνεχώς από την επιμόλυνση μέσω τυχαίων διασταυρώσεων με ενδεχόμενα σοβαρές οικονομικές και άλλες επιπτώσεις για το προϊόν του, πχ. αύξηση του κόστους ή απώλεια πελατών ή αλλαγή χαρακτηριστικών. Οι δε κίνδυνοι για τα οικοσυστήματα είναι άγνωστοι.

Όσον αφορά στα υποτιθέμενα πλεονεκτήματα, η νομοθετική πρόταση της Ευρ. Επιτροπής υιοθετεί τους ισχυρισμούς των εταιριών που παράγουν αυτούς τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ότι δηλαδή “πρόκειται για επιστημονική καινοτομία που θα συνεισφέρει στην μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και γενικότερα στη βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιστημόνων ENSSER (The European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility) : «Η πρόταση της Ευρ. Επιτροπής, είναι επιστημονικά μη αποδεκτή, επιπλέον αφαιρεί τις προβλέψεις της Αρχής της Προφύλαξης και βάζει τους ανθρώπους και το περιβάλλον σε κίνδυνο ενώ πολλά επιστημονικά δεδομένα έχουν αγνοηθεί.»

Με βάση τις επιστημονικές και κοινωνικο-οικονομικές αναλύσεις των ENSSER, TESTBIOTECH, ENGA, DEMETER SLOW FOOD, GREENPEACE, GMWATCH, SLOW FOOD διαπιστώνουμε ότι για τα «πλεονεκτήματα»: Ουδεμία πρακτική απόδειξη υπάρχει για τα αναφερόμενα ως πλεονεκτήματα των ΝΓΤ. Δεν έχουν δοκιμαστεί και δεν έχουν αποδειχθεί στην πράξη. Επειδή δε πολλά από αυτά τα φυτά έχουν τροποποιηθεί για να αντέχουν στα ζιζανιοκτόνα, ο αγρότης μπορεί να ψεκάζει χωρίς περιορισμούς και έτσι -αντί να μειώνεται-, ουσιαστικά αυξάνεται η χρήση φυτοφαρμάκων, όπως ήδη  έγινε στην Αμερικανική Ήπειρο με τη χρήση της αντίστοιχης πρώτης γενιάς Γ Τ Ο. Επίσης, τα φυτά μπορεί να αναπτύσσουν μια τοξίνη με εντομοκτόνα δράση, με ότι μπορεί αυτό να σημαίνει για ωφέλιμα έντομα όπως οι μέλισσες.

Για τα επιχειρήματα της Ευρ. Επιτροπής περί «χαλάρωσης» των ελέγχων :

Ένα από τα δυο βασικά επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η πρόταση της Ευρ. Επιτροπής για να στηρίξει την εξαίρεση των φυτών ΝΓΤ1 από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι η υποτιθέμενη ισοδυναμία φυτών ΝΓΤ κατηγορίας 1 με τα συμβατικά φυτά. Έχουν όμως δημοσιευτεί σοβαρές επιστημονικές αντιρρήσεις για την υιοθέτηση της έννοιας της ισοδυναμίας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο όρος «Ισοδυναμία» των φυτών κατηγορίας (ΝΓΤ1) βασίζεται σε έναν ορισμό για αυτά τα φυτά που θέτει αυθαίρετα ένα όριο 20 γενετικών τροποποιήσεων (μέχρι 20 υποκαταστάσεις ή εισαγωγές νουκλεοτιδίων).

Δηλαδή αν το φυτό έχει μέχρι 20 τροποποιήσεις είναι ισοδύναμο με τα συμβατικά, από τις 21 κι άνω είναι ΓΤΟ! Επειδή δεν υπάρχει επιστημονική βάση για αυτό το κριτήριο η έννοια της ισοδυναμίας είναι ένα νομικό κατασκεύασμα και στην ουσία αποτελεί αυθαίρετη πολιτική και όχι επιστημονική επιλογή. Η υπόθεση περί ισοδυναμίας ουδέποτε έχει αποδειχθεί.

Η διεθνής οργάνωση για τη Βιοδυναμική Γεωργία Demeter υποστηρίζει ότι : «.... τα γονίδια ενός οργανισμού λειτουργούν ως ένα ολοκληρωμένο δίκτυο και όχι ως απομονωμένες μονάδες πληροφοριών. Έτσι, η αλλαγή της λειτουργίας ενός μόνο γονιδίου, πόσο μάλλον πολλών γονιδίων, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον οργανισμό. Για παράδειγμα, μπορεί το φυτό να γίνεται απροσδόκητα τοξικό, αλλεργιογόνο ή επιβλαβές για την άγρια πανίδα»

Το δεύτερο βασικό επιχείρημα του νομοσχεδίου της Ευρ. Επιτροπής με το οποίο στηρίζει την κατάργηση των κανόνων ασφαλείας και διαφάνειας για τις ΝΓΤ1 αναφέρεται στην απουσία, μη διασταυρώσιμου γονιδίου (μη συγγενικού), ενώ στην προηγούμενη α΄ γενιά ΓΤΟ υπήρχαν στο τελικό φυτό κα μη συγγενικά γονίδια. Έτσι υποτίθεται ότι τα φυτά ΝΓΤ είναι λιγότερο επικίνδυνα.

Ο ορισμός των φυτών κατηγορίας 1 (ΝΓΤ1) επιτρέπει ρητά κατά τη διαδικασία, την προσωρινή εισαγωγή ενός ξένου DNA κατά την ανάπτυξη του ΝΓΤ1 το οποίο αφαιρείται αργότερα. Αυτή είναι μία συνήθης διαδικασία μέχρι σήμερα για τις γονιδιωματικές τεχνικές, η οποία όμως δημιουργεί μεταλλάξεις στο γονιδίωμα που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία των γονιδίων και την πρωτεϊνική τους έκφραση γι’ αυτό και η διαδικασία εγκυμονεί κινδύνους.

Οι επιστήμονες που κατακρίνουν το νομοσχέδιο ως αντιεπιστημονικό, αναφέρουν ότι τα ξένα, μη συγγενικά γονίδια, χρησιμοποιούνται οπωσδήποτε στη διαδικασία γενετικής τροποποίησης του φυτού ΝΓΤ (το προβλέπει και το νομοσχέδιο), και προκαλούν επιπτώσεις οι οποίες παραμένουν στο τελικό φυτό ακόμα και μετά την αφαίρεση του ξένου γονιδίου.

Επιπλέον, οι επιστήμονες θεωρούν ότι η αναστάτωση που επιφέρουν τα γενετικά ψαλίδια στο γονιδίωμα έχει και απρόβλεπτα αποτελέσματα, εκτός από τα επιδιωκόμενα, δηλαδή αποτελέσματα που δεν είναι άμεσα ορατά, κάτι που ενέχει μεγάλους κινδύνους για την ασφάλεια της διατροφής μας.

Οι εξαιρέσεις από τυχόν αξιολογήσεις κινδύνου, ακόμη και εκείνων που δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί, αποτελούν προτάσεις αντιεπιστημονικές και απερίσκεπτες και δεν συμμορφώνονται με κανέναν τρόπο με τις υποχρεώσεις των κυβερνήσεων και των ρυθμιστικών αρχών να διασφαλίζουν την ασφάλεια για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι

Η προστασία της γεωργικής παραγωγής πρέπει να είναι αντικείμενο και της συνδικαλιστικής δράσης. Ζητούμε από την ΠΕΓΔΥ και ΠΟΓΕΔΥ να πάρουν θέση σχετικά με το γεγονός

Η ΑΚΙΓΔΥ –Συσπειρώσεις, ενάντια στην προσπάθεια επιβολής των συμφερόντων των μεγάλων βιομηχανιών του κλάδου, συντάσσεται με όσους διεκδικούν ασφαλή και φθηνά τρόφιμα για την κοινωνία, όσους μάχονται για την προστασία του περιβάλλοντος  και στηρίζουν μια αξιοπρεπή ζωή για τους αγρότες.

Η Ανεξάρτητη Κίνηση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων ενώνει την φωνή της μαζί με όσους  υπερασπίζουν  τις ανάγκες και τα δικαιώματα των συναδέλφων εργαζομένων, πέρα από κυβερνήσεις , αντιπολιτεύσεις και κόμματα, γιατί η μόνη πραγματική δύναμη στον κλάδο είναι η ενότητα των εργαζομένων από τα κάτω.

25-10-2023 

ΑΚΙΓΔΥ - Συσπειρώσεις

 

 Για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα μπορείτε να ενημερωθείτε στην σελίδα του Αιγίλοπα. απ όπου αντλήσαμε το μεγαλύτερο μέρος της πληροφόρησης.

Στις 5 Δεκέμβρη στις εκλογές της ΠΕΓΔΥ στηρίζουμε ψηφίζουμε 

Ανεξάρτητη Κίνηση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου