Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΑΚΙΓΔΥ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 2015

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες Γεωπόνοι του Δημόσιου Τομέα
Ο επαγγελματικός μας κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με συσσωρευμένα προβλήματα, αποτέλεσμα της εφαρμογής μιας σειράς χρόνιων πολιτικών με απαύγασμα αυτών της εποχής των Μνημονίων, που απαξίωσαν τον αγροτικό τομέα, μείωσαν τη συμβολή του στον παραγόμενο πλούτο της χώρας, αποδιοργάνωσαν και υποστελέχωσαν τις γεωπονικές δημόσιες υπηρεσίες και ταυτόχρονα υποβάθμισαν το έργο τους με συνακόλουθες σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον Γεωπονικό κλάδο γενικότερα αλλά και στους γεωπόνους του Δημόσιου τομέα ειδικότερα.
Οι γεωπόνοι έχουν χάσει την υποστηρικτική τους υπόσταση στην παραγωγική διαδικασία και την συμβολή τους στην αγροτική ανάπτυξη ενώ όλες οι μέχρι τώρα πρόσφατες πολιτικές επιλογές υπηρετούν την υλοποίηση του οράματος του «αγρότη επιχειρηματία» που αντικατοπτρίζει ...