Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Υποβαθμίζεται ο ρόλος του Γεωπόνου στις επιτροπές παραγωγών Λαϊκών Αγορών.Υποβαθμίζεται ο ρόλος του Γεωπόνου στις επιτροπές παραγωγών Λαϊκών Αγορών.
Με τον πρόσφατο νόμο 4497 (ΦΕΚ/Ά/171/ 13-11-2017), η κυβέρνηση αποφασίζει οι άδειες της Λαϊκής Αγοράς για αγρότες παραγωγούς να εκδίδονται χωρίς να είναι αναγκαία η εμπλοκή των γεωπόνων ή των κτηνιάτρων των Τριμελών Επιτροπών. Οι επιτροπές αυτές εκτιμούσαν την παραγωγή πριν ακόμα συλλεχθεί, ενώ  επιπλέον έλεγχε και την νομιμότητα των εγγράφων κατοχής.
 Τα προβλήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών των μνημονίων, αντί να λυθούν με προσλήψεις νέων συναδέλφων λύνονται με την μείωση και την υποβάθμιση των ελέγχων. Η πρόβλεψη της απόφασης ότι θα μπορεί να οριστεί μέλος της τριμελούς, Γεωπόνος των Δήμων, αν δεν έχει Γεωπόνους η Περιφερειακή Ενότητα, δείχνει μια πολιτική ηγεσία που προσπαθεί να ξύσει τον πάτο το βαρελιού αντί να λύνει το πρόβλημα. Έτσι οι έλεγχοι  αντί να γίνονται στο 100% των αδειών, θα γίνονται μόνο  δειγματοληπτικά και εκ των υστέρων.
Πως θα γίνεται όμως η εκτίμηση της παραγωγής από τους Δήμους; Για να «λύσουν» αυτό το πρόβλημα και να μπορέσουν να καλύψουν την παράλειψη του γεωπόνου θα χρησιμοποιείται «το σύστημα αυτόματου υπολογισμού των παραγόμενων ποσοτήτων, ανά νομό» του ΕΛΓΑ. Όμως η παραγωγή του ΕΛΓΑ αφορά μέσο όρο παραγωγής προηγούμενων ετών και όχι πραγματική παραγωγή στο χωράφι την συγκεκριμένη χρονιά. Οι διαφορές της μέσης παραγωγής από την πραγματική παραγωγή είναι πολύ μεγάλες στους παραγωγούς που πηγαίνουν στις Λαϊκές αγορές, γιατί είναι παραγωγοί δυναμικών καλλιεργειών, μέσα στο κέντρο του ανταγωνισμού και της καινοτομίας και δεν μπορούν να καθοριστούν από ένα μέσο όρο που επηρεάζεται από τους μη ενεργούς αγρότες, ή όσους παράγουν με μη αποδοτικά συστήματα παραγωγής.
Για παράδειγμα ο μέσος όρος παραγωγής ελαιοκάρπου αφορά προηγούμενα έτη και περιλαμβάνει παραγωγές από ελαιοτεμάχια πολύ παραγωγικά, τεμάχια εγκαταλειμμένα, τεμάχια που λόγω παρενιαυτοφορίας την μία χρονιά παράγουν πολύ και την επόμενη καθόλου, ο μέσος όρος δεν αποδίδει την παραγωγή κάποιου αγροτεμαχίου.
Οι επιτροπές με τον νέο νόμο αντί να προβλέπουν πόση θα είναι η παραγωγή θα πρέπει να επιβάλλουν πρόστιμα σε περίπτωση που απέχει η παραγωγή 20% από τις δηλωθείσες ποσότητες, δηλαδή από το σύστημα αυτομάτου υπολογισμού των ποσοτήτων. Είναι δεδομένο ότι οι παράγωγές θα απέχουν από τον μέσο όρο και οι συνάδελφοι...