Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018

Οι εργαζόμενοι θα προστατέψουν τα κτήρια των Υπηρεσιών τους απο τα ταξίματα του Μπακογιάννη

Το παρακάτω κείμενο μοιράστηκε στους εκπρόσωπους των Συλλόγων εργαζομένων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που παρέστησαν στην συνεδρίαση  του περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στις 12/12/2018 στην Λαμία ώστε να υπάρξει κοινή αντίδραση των εργαζομένων στην μεθοδευόμενη παραχώρηση του κτηρίου Ευπαλίου για την στέγαση του τοπικού αστυνομικού τμήματος και την μεταφορά των Γεωτεχνικών υπηρεσιών στα εγκαταλελειμμένα σφαγεία Ευπαλίου. Αποφασίστηκε η επόμενη σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου να γίνει στο Ευπάλιο για να συζητήσει το θέμα αυτό και θα πρέπει οι συνάδελφοι να οργανώσουμε την παρέμβασή μας.

Γεωτεχνικές Υπηρεσίες Ευπαλίου

Όχι στην εκδίωξη των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Ευπαλίου από τον Φυσικό τους χώρο, για να στεγαστεί στην θέση τους αστυνομικό τμήμα. Τα μικροπολιτικά ρουσφέτια καταστρέψουν τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οι πολίτες και οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας γνωρίζουν ότι η αξία των Αιρετών μετριέται στην πράξη, στην αναβάθμιση που πετυχαίνουν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις υποδομές που τους ανατέθηκαν από το κράτος. Αντί να δώσει τέτοια δείγματα η Περιφερειακή αρχή και να ενισχύσει τις υπηρεσίες που  παρέλαβε, τις διαλύει εξυπηρετώντας συμφέροντα έξω από τις αρμοδιότητές της.

Δεν προσφέρονται όλες οι υπηρεσίες και τα κτήρια που διαχειρίζεστε για ανταλλαγές.

Σε αρκετές περιπτώσεις έχουν γίνει ανταλλαγές, ή και παραχωρήσεις εκτάσεων και...