Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΟΓΕΔΥ: για την σχεδιαζόμενη "υφαρμπαγή" της Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας από τις Δ.Α.Ο & Δ.Α.Ο.Κ και την μεταφορά τους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΠΟΓΕΔΥ)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ–ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ–ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ–ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ-ΓΕΩΛΟΓΟΙ
Αθήνα 26.9.2016
Ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη ολοκληρωτική ́ "υφαρμπαγή" των Μέτρων Ενίσχυσης της Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας από τις Δ.Α.Ο & Δ.Α.Ο.Κ των Περιφερειών και μεταφορά τους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
Κύριοι Υπουργοί
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε, από συναδέλφους που παρακολούθησαν την εκπομπή «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΗ» του τηλεοπτικού δικτύου «Astra tv» στην Λάρισα στις 20/9/2016, ότι ο καλεσμένος σε αυτή αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. ΑποστολάκηςΓεώργιος ανακοίνωσε περιχαρής ότι : «στη νέα προγραμματική περίοδο για τα προγράμματα της βιολογικής γεωργίας και της βιολογικής κτηνοτροφίας, έρχεται μία σημαντικότατη αλλαγή, θα αποδεσμευθούν οι ΔΑΟΚ από αυτά τα προγράμματα και θα τα αναλάβει αποκλειστικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ».
Δυστυχώς την αρχική έκπληξη και δυσπιστία μας ακολούθησαν η απογοήτευση και η οργή. ...

ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)

       Αθήνα, 16 09 - 2016

 
Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Π.Δ. «Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4014/2011(Α΄ 209), καθορισμός προσόντων των Πιστοποιημένων Αξιολογητών, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή στο Μητρώο»....