Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Αλλαγή Γενικού Διευθυντή στον ΟΠΕΚΕΠΕ ποιος θα ελέγχει τη ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ;

Στο φύλλο 346 ΦΕΚ της 20ης Ιουνίου 2018  ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ δημοσιεύθηκε η παραίτηση του Γενικού Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο διορισμός του Καινούργιου Γενικού Διευθυντή. Συγγεκριμένα γράφει:
"1. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Ιωάννη Καργιώτη του Νικολάου, Γεωπόνου, πτυχιούχου της ...

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Από το ΟΣΔΕ στην Ευφυή Γεωργία. Η μονοπωλιακή κυριαρχία της Gaia Επιχειρείν

 Από την εφημερίδα ΕΠΟΧΗ που στηρίζει την Κυβέρνηση

Από το ΟΣΔΕ στην Ευφυή Γεωργία.
Η μονοπωλιακή κυριαρχία της Gaia Επιχειρείν

 Του ειδικού συνεργάτη
Το Gaia Επιχειρείν, η εταιρεία που έχει ως μετόχους την Τράπεζα Πειραιώς, τη Neuropublic AE και Συνεταιριστικές Οργανώσεις της «παλιάς» ΠΑΣΕΓΕΣ, όχι μόνο εδραίωσε τα τελευταία χρόνια για τα καλά το ρόλο της στον πρωτογενή τομέα, αλλά έχει αναπτύξει μια πρωτοφανή «επεκτατικότητα» σε τομείς και χώρους, που μέχρι τώρα αποτελούσαν πεδία άσκησης δημόσιας πολιτικής. Εδώ του υπουργείου Γεωργίας.
Ο κυρίαρχος αυτός ρόλος του Gaia Επιχειρείν στον αγροτικό τομέα ξεκίνησε το 1996 με την «κατάληψη» του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου). Η υποχρέωση εφαρμογής ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής, με σκοπό τον έλεγχο της κανονικότητας και της νομιμότητας των χρηματοδοτήσεων (δηλαδή των αγροτικών επιδοτήσεων) από το αρμόδιο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο, υπήρξε μια διαχρονική κανονιστική απαίτηση για όλα τα κράτη-μέλη, η οποία ενσωματώθηκε στις διάφορες εκδοχές της, κατά καιρούς, εφαρμοζόμενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).
Η μονοπωλιακή σχέση στο ΟΣΔΕ μπορεί να ξεκίνησε το 1996, συνεχίζεται όμως μέχρι και σήμερα, είτε με απευθείας αναθέσεις είτε με διαγωνισμούς «μελετημένους» έτσι ώστε να συμμετέχουν, ...

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Σε ΦΕΚ η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους εργαζόμενους στις Αιρετές περιφέρειες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2358 τεύχος Β  της 20 Ιουνίου 2018 η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Εργαζόμενων στις Αιρετές Περιφέρειες
Η υπογραφή της είναι πολύ σημαντική γιατί λύνει θέματά των Γεωτεχνικών στις υπηρεσίες τους  και παράλληλα θέτει και στο συνδικαλιστικό κίνημα καθήκοντα  κατ αρχήν της εφαρμογής της Συλλογικής Σύμβασης στην πράξη αλλά και της επέκτασης ανάλογων αιτημάτων και στους υπόλοιπους χώρους εργασίας των συναδέλφων είτε είναι στους Δήμους στο Υπουργείο και αλλού.  Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ πατήστε εδώ. Διαβάστε το προηγούμενο σχετικό δημοσίευμα.

Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018

Η ΠΕΓΔΥ καλεί τον Μπακογιάννη να ανακαλέσει απόφαση.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Αθήνα 07 / 6 / 2018
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αρ. Πρωτ.75:
(Π.Ε.Γ.Δ.Υ.)
 «Καταγγελία μετακίνησης Προϊσταμένης Οργανικής Μονάδας επιπέδου Τμήματος Π.Ε. Ευβοίας»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Γ.Δ.Υ με αφορμή την παράνομη και εκδικητική πρόσφατη
μετακίνηση της συναδέλφου Προϊσταμένης Οργανικής Μονάδας επιπέδου Τμήματος Π.Ε. Ευβοίας, καταγγέλλει ομόφωνα και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πράξη μετακίνησης – μετάθεσης της συναδέλφου από το Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, Π.Ε. Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ψαχνών, με έδρα τα Ψαχνά/Ευβοίας, χωρίς να τηρηθεί το προβλεπόμενο πλαίσιο νομιμότητας.
Υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση αυτή θα έπρεπε να εμπεριείχε τα εχέγγυα για μια δίκαιη και ηθικά νόμιμη αντιμετώπιση του εμψύχου δυναμικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και όχι να οδηγεί σε μια αμφιλεγόμενη νομικά και προσχηματική ουσιαστικά απόφαση, με αποτέλεσμα να συνάγεται από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, ότι η πράξη με την οποία μετατίθεται η συνάδελφος ουσιαστικά δεν μπορεί να σταθεί νομικά μιας και δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις των άρθρων 17 του ν. 2690/1999 και 66 & 67 του ν. 3528/2007.
Η εν λόγω συνάδελφος μετακινήθηκε με δύο διαδοχικές αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη...

Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018

7ωρο οι Γεωτεχνικοί των Αιρετών Περιφερειών


Το κείμενο της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας  που υπογράφηκε απο την ΟΣΥΑΠΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών  το οποίο θα πάει για ΦΕΚ και ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ισχύει μόνο για τα μέλη των Συλλόγων.
 

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β' Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.»
Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2018, στο κατάστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, οι υπογεγραμμένοι:
1. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΑΟΥ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της υπ' αριθμ. οικ. 6311/5-3- 2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 27 και
2. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ
Πρόεδρος και Γραμματέας, αντίστοιχα, της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας» (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Συγγρού 80-88, νομίμως εξουσιοδοτημένοι, δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 9/1-2-2018 εγγράφου της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.2 του Ν.2738/1999 και του άρθρου 18, παρ.13 του Ν.3731/2008, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:...