Τρίτη 19 Μαΐου 2009

Αποτελέσματα Εκλογών της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ)

Αποτελέσματα Εκλογών
της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων
Υπαλλήλων(ΠΕΓΔΥ), που έγιναν 13-5-2009
Εψήφισαν : 1.544
Λευκά -Άκυρα: 44
Έγκυρα : 1.501
Έλαβαν :
ΔΑΚΕ 588 (39,2%). Έδρες στο Δ.Σ. : 4
ΠΑΣΚ 576 (38,4%). Έδρες στο Δ.Σ. : 4
ΑΚΙΓ Υ 200 (13,3%). Έδρες στο Δ.Σ. : 2
ΕΣΑΚ 136 (9%). Έδρες στο Δ.Σ. : 1
Κατά σειρά εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο :...
Α. Από την ΔΑΚΕ :
1. Δραμυτινός Γιώργος
2. Χαλκιόπουλος Κων/νος
3. Μπουρνάκας Βασίλειος
4. Παύλου Ευάγγελος

Β. Από την ΠΑΣΚ :
1. Καραμήτρος Κων/νος
2. Γιατρόπουλος Κων/νος
3. Αλευράς Παναγιώτης
4. Παυλής Βασίλειος

Γ. Από την ΑΚΙΓ Υ :
1. Παπαμιχαλοπούλου Μαρία
2. Καβαδάκης Γεώργιος
΄
Από την ΕΣΑΚ :
1. Αμπαδογιάννης Νικόλαος

Παρασκευή 15 Μαΐου 2009

Συγκριτικά αποτελέσματα εκλογών ΠΕΓΔΥ

Άνοδος για ΑΚΙΓΔΥ κατά 1,1% και 7 ψήφους αύξηση
Άνοδος για ΔΑΚΕ κατα 0,8% και μείωση κατά 23 ψήφους
Πτώση για ΠΑΣΚ κατά 1,4% και 57 ψήφους
Πτώση για ΕΣΑΚ κατα 0,5% και 14 Ψήφους
Ηταν τα αποτελέσματα για το ΔΣ της ΠΕΓΔΥ σε μια ψηφοφορία που είχε 96 λιγότερους ψηφίσαντες.
Εκλογές για ΔΣ

Άνοδος για ΑΚΙΓΔΥ κατά 1,8% και μείωση 8 ψήφων
Πτώση για ΔΑΚΕ κατα 0,3% και μείωση κατά 42ψήφους
Πτώση για ΠΑΣΚ κατά 0,1% και κατά 37 ψήφους
Άνοδος για ΕΣΑΚ κατα 0,2% και πτώση κατά 5 Ψήφους
Ηταν τα αποτελέσματα για την ΠΟΓΕΔΥ σε μια ψηφοφορία που είχε 92 λιγότερους ψηφίσαντες.Εκλογές για ΠΟΓΕΔΥ

Οι ψήφοι με συγκριτικά ποσοστά