Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018

Η ΠΕΓΔΥ καλεί τον Μπακογιάννη να ανακαλέσει απόφαση.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Αθήνα 07 / 6 / 2018
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αρ. Πρωτ.75:
(Π.Ε.Γ.Δ.Υ.)
 «Καταγγελία μετακίνησης Προϊσταμένης Οργανικής Μονάδας επιπέδου Τμήματος Π.Ε. Ευβοίας»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Γ.Δ.Υ με αφορμή την παράνομη και εκδικητική πρόσφατη
μετακίνηση της συναδέλφου Προϊσταμένης Οργανικής Μονάδας επιπέδου Τμήματος Π.Ε. Ευβοίας, καταγγέλλει ομόφωνα και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πράξη μετακίνησης – μετάθεσης της συναδέλφου από το Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, Π.Ε. Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ψαχνών, με έδρα τα Ψαχνά/Ευβοίας, χωρίς να τηρηθεί το προβλεπόμενο πλαίσιο νομιμότητας.
Υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση αυτή θα έπρεπε να εμπεριείχε τα εχέγγυα για μια δίκαιη και ηθικά νόμιμη αντιμετώπιση του εμψύχου δυναμικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και όχι να οδηγεί σε μια αμφιλεγόμενη νομικά και προσχηματική ουσιαστικά απόφαση, με αποτέλεσμα να συνάγεται από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, ότι η πράξη με την οποία μετατίθεται η συνάδελφος ουσιαστικά δεν μπορεί να σταθεί νομικά μιας και δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις των άρθρων 17 του ν. 2690/1999 και 66 & 67 του ν. 3528/2007.
Η εν λόγω συνάδελφος μετακινήθηκε με δύο διαδοχικές αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη...

Π.Ε. Ευβοίας, από το ένα Τμήμα στο άλλο, μετακίνηση η οποία ενέχει το στοιχείο της μετάθεσης, καθ’ όσον, όπως παγίως γίνεται δεκτό, μετάθεση της υπαλλήλου είναι, κατά την έννοια, τόσο του Συντάγματος (άρθρο 103), όσο και των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 67), η μετακίνησή του, από την θέση που κατέχει, σε ομοιόβαθμη θέση του ίδιου κλάδου και ιεραρχίας, η οποία, όμως, ανήκει σε άλλη, διακεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα (με ιδία κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα, έδρα και οργανική συγκρότηση), έστω και αν αυτή ευρίσκεται στον ίδιο τόπο.
Γι’αυτό στην προκείμενη περίπτωση και όσον αφορά το καθαρά νομικό κομμάτι, η εκδοθείσα απόφαση, έπρεπε να γίνει ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, πράγμα το οποίο δεν έγινε, κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, συνιστάμενη σε παράλειψη του αποφασίζοντος οργάνου να ζητήσει και να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και ως εκ τούτου η απόφασης αυτή τυγχάνει μη νόμιμη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και η πρώτη απόφασή ακυρώθηκε με γνώμη του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επανήλθαν οι διοικούντες της Περιφερειακής Ενότητας με νεότερη απόφαση η οποία και αυτή βέβαια θα κριθεί για την νομιμότητά της αλλά και πολιτικά ως προς τις τακτικές που χρησιμοποιεί η Διοίκηση, αδιαφορώντας για τα προβλήματα του κάθε εργαζομένου και τις οικογενειακές υποχρεώσεις σε μια εποχή που οι εργαζόμενοι στο δημόσιο λοιδορούνται διαρκώς, έχουν δε δεχτεί τις μεγαλύτερες και διαρκέστερες βλαπτικές μεταβολές στις αποδοχές τους.
Ακόμη, όμως, και εάν θεωρείτο ότι η εκδοθείσα πράξη συνιστούσε μετακίνηση του άρθρου 66 του Υπαλληλικού Κώδικα, αυτή, καθ’ ο μέρος μετακινεί Γεωπόνο από μια υπηρεσία σε άλλη που εδρεύει σε άλλο Δήμο, και πάλι δεν είναι νόμιμη, δοθέντος ότι το αποφασίζον όργανο, αν και υποχρεούταν σύμφωνα με το νόμο, δεν έλαβε υπόψη του, κατά την έκδοση της εν λόγω πράξης του, τα κατ’ άρθρο 66 παράγραφος 3 του Υπαλληλικού Κώδικα κ ρ ι τ ή ρ ι α, όπως αυτά ενδεικτικά αναφέρονται στους νόμους τα οποία είναι υποχρεωτικά δηλ. δεσμευτικά, «όπως ο τόπος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η συνυπηρέτηση συζύγου». Τα κριτήρια αυτά είναι υποχρεωτικώς ληπτέα υπόψη, εάν ήθελε θεωρηθεί, ότι πρόκειται περί μετακινήσεως και μάλιστα σε μονάδα εδρεύουσα σε περιοχή άλλου Δήμου και παρά ταύτα δεν λήφθηκαν υπόψη.
Ενόψει των ανωτέρω και της ευρείας αναστάτωσης που έχει δημιουργηθεί στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευβοίας, η Π.Ε.Γ.Δ.Υ. εκπροσωπώντας τους Γεωπόνους Δημοσίους Υπαλλήλους, καλεί τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, να προβεί άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας, της κανονικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των Γεωπονικών υπηρεσιών και επιπλέον της ηθικής των αποφάσεων, ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ την, κατά τα παραπάνω εκτενώς αναφερόμενα, παράνομη και καταχρηστική εις βάρος συναδέλφου μας, απόφαση μετακίνησης.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΑΧΙΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ           ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου