Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Σοβαρά προβλήματα στην προκήρυξη του μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας επισημαίνει η Ένωση Φορέων Πιστοποίησης

Οσα φωνάζαμε τόσο καιρό τώρα επιβεβαιώνονται . Το επιπλέον κόστος θα το επιβαρυνθούν οι παραγωγοί δηλώνουν οι φορείς πιστοποίησης. Οι ηλεκτρονικές εφαρμογες που επέλεξε η ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δυσλειτουργικές και δεν εξυπηρετούν . Το υπουργείο είχε δικούς του σέρβερ σε κάθε νομαρχία και τα προγράμματα είχαν άλλες δυνατότητες,. Τώρα με τις εφαρμογές web οι δυνατότητες έχουν ελαχιστοποιηθεί πρέπει να εισάγεις σαράντα φορές τα ίδια δεδομένα. Τα αγροπεριβαλλοντικά να συνεχίσουν στις ΔΑΟΚ και το Υπουργείο, δεν έχουν καμμία δουλειά ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι ιδιώτες. Ούτε μπορουν να φέρουν σε πέρας το έργο ούτε πρέπει να αφαιρεθούν και άλλα κομματια των επιδοτήσεων απο τους παραγωγους.

Σοβαρά προβλήματα στην προκήρυξη του μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας επισημαίνει η Ένωση Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων με σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε.
Το Δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
 
Τη Δευτέρα 7/11/2016 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπου Κασίμη, εκπροσώπων της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΣΠ, ΒΠ & ΓΕ) του Υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους Φορείς Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. 
 Ο κ. Κασίμης κατά την έναρξη της συνάντησης ανακοίνωσε στους Φορείς ότι το...
Υπουργείο σχεδιάζει να προκηρύξει πολύ σύντομα, εντός του έτους, το πολυαναμενόμενο Μέτρο 11, πρόγραμμα για την ενίσχυση των Βιοκαλλιεργητών και κάλεσε τους Φορείς να επισπεύσουν τη Διαδικασία Καταχώρησης στοιχείων στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (ΗΒΔ) του Μητρώου Βιοκαλλιεργητών, με σκοπό το νέο πρόγραμμα να πάρει τα δεδομένα των βιοκαλλιεργητών απευθείας από την ΗΒΔ.
 Η ΗΒΔ δημιουργήθηκε από το ΥΠΑΑΤ σε εφαρμογή των απαιτήσεων του άρθρου 92 β του Καν. ΕΚ 889/2008, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη Βιολογική Γεωργία. 
 Δυστυχώς για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του λογισμικού της ΗΒΔ, για τα οποία δαπανήθηκαν πολλά χρήματα από δημόσιους πόρους, ουδέποτε ζητήθηκε η γνώμη και οι προτάσεις των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων πιστοποίησης που καλούνται τώρα να τη δουλέψουν αλλά και των σχετικά ενδιαφερομένων μερών που αφορά, πχ. ενώσεις βιοκαλλιεργητών, γεωπόνοι μελετητές, οργανώσεις καταναλωτών κλπ. 
 Αποτέλεσμα του κακού σχεδιασμού είναι, για τη λειτουργία της, να απαιτείται η καταχώρηση τεράστιου όγκου προσωπικών πληροφοριών των βιοπαραγωγών που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, καθιστώντας την ΗΒΔ δυσλειτουργική και αναποτελεσματική, δημιουργώντας υψηλό επιπρόσθετο λειτουργικό κόστος για τους Φορείς που αναπόφευκτα θα επιβαρύνει στους παραγωγούς. 
 Από τον Νοέμβριο του 2015 οι Φορείς Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων μεμονωμένα, αλλά και μέσω της Ένωσής τους, έχουν καταθέσει επανειλημμένως τις θέσεις και τις ενστάσεις τους για την Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων επισημαίνοντας όλα τα προβλήματα γραπτά, αλλά και σε συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου. Ουδέποτε όμως έλαβαν έγγραφη απάντηση. Στην συνάντηση της 7ης Νοεμβρίου, οι Φορείς διαπίστωσαν ότι δυστυχώς, τόσο ο Γενικός Γραμματέας κ. Κασίμης όσο και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΣΠ, ΒΠ και ΓΕ κ. Σέκκας παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της Ένωσης. 
Επιπρόσθετη απόδειξη της αδιαφορίας είναι, ότι με την 1841/89927 Υπουργική Απόφαση που αιφνιδιαστικά δημοσιεύθηκε το καλοκαίρι, κλήθηκαν οι Φορείς, εντός του ασφυκτικού χρονικού διαστήματος των τριών μηνών, να ολοκληρώσουν τις καταχωρήσεις. Το χρονικό διάστημα είναι δυσανάλογο του δυσθεώρητου όγκου των δεδομένων και εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον να τηρηθεί. 
 Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στη συνάντηση στις 7/11/2016 ο Γενικός Γραμματέας κ. Κασίμης προειδοποίησε τους φορείς ότι, εφόσον δεν καταχωρηθούν όλα τα δεδομένα που ζητούνται στην Ηλεκτρονική Βάση εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, θα υπάρξει πρόβλημα στις εντάξεις και στις πληρωμές των παραγωγών από το Μέτρο 11, μεταφέροντας την ευθύνη στους Φορείς Πιστοποίησης. 
 Από τη συνάντηση τελικά προέκυψε ότι κάθε φορέας εκτός από την καταχώρηση στο δικό του λειτουργικό σύστημα θα υποχρεούται να καταχωρεί και να επαληθεύει τα ίδια δεδομένα σε άλλες τέσσερις βάσεις δεδομένων και όλα αυτά μέσα σε ελάχιστο διάστημα και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. 
 Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι οι Φορείς θα επιφορτιστούν με βάρη που θα μετακυλήσουν σε αυτούς από τους φορείς που αποκλείονται από το Μέτρο 11, όπως οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και οι μελετητές. Μαζί μεταφέρεται στους Φορείς το κόστος εργασιών, καθώς και η ευθύνη της ορθότητας των καταχωρήσεων πληροφοριών που κάθε έτος αλλάζουν. 
 Να σημειωθεί ότι οι Φορείς Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων είναι αδειοδοτημένοι και Διαπιστευμένοι αποκλειστικά και μόνο για τον Έλεγχο και την Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων. Αυτό προβλέπουν και τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που έχουν υπογράψει με τους πελάτες τους. 
Φοβούμαστε ότι εφόσον το ΥΠΑΑΤ εμμείνει στις θέσεις του αναπόφευκτα θα αποκλειστεί μεγάλος αριθμός παραγωγών από το Μέτρο 11, αλλά και για τους μελλοντικούς δικαιούχους θα παρουσιαστούν πολλά προβλήματα στα επόμενα έτη εφαρμογής. Είναι βέβαιο ότι κατά την καταχώρηση σε τέσσερις διαφορετικές βάσεις ενός πλήθους εκατοντάδων χιλιάδων αγροτεμαχίων με 13ψήφιους κωδικούς και εκτάσεις θα προκύψουν λάθη και ασυμφωνίες, για τα οποία θα χρειαστεί να γίνουν τροποποιήσεις και μεταβολές. Δεν έχει γίνει ξεκάθαρο ποιος θα έχει την αρμοδιότητα, τον έλεγχο και την ευθύνη αυτή. 
 Ας ληφθεί υπόψη ότι στο υπάρχον λειτουργικό σύστημα της ΗΒΔ δεν υπάρχει δυνατότητα (παρόλο που είχε ζητηθεί) αυτόματης μαζικής μετάπτωσης (upload) των δεδομένων που διατηρούν οι φορείς και έτσι υποχρεούνται τώρα να περνάνε τα στοιχεία αγροτεμάχιο - αγροτεμάχιο. Αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν υπήρχε αυτή η τεχνική πρόβλεψη που είναι γνωστό ότι διευκολύνει πολλά συστήματα. 
Η Ένωση των Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων θέλει να θέσει υπόψη όλων των ενδιαφερόμενων μερών ότι για τα προβλήματα στην εφαρμογή των προγραμμάτων του παρελθόντος δεν φέρουν ευθύνη οι φορείς πιστοποίησης και ότι δεν θα λυθούν τα προβλήματα με τη μεταφορά όλων των εργασιών και των ευθυνών από το δημόσιο στους ιδιωτικούς φορείς. 
 Καλούμε την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να λάβει υπόψη τις προτάσεις μας και να επανεξετάσει τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Βάσης. 
Οι Φορείς Πιστοποίησης ανταποκρίνονται στο έργο που τους έχει ανατεθεί από την Πολιτεία να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης με το χαμηλότερο δυνατό και ανταγωνιστικό κόστος για τους Έλληνες παραγωγούς και επιχειρηματίες. Η Ένωση των Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων παραμένει πάντα στη διάθεση του ΥΠΑΑΤ με σκοπό τη συνεργασία για μια σύγχρονη, αξιόπιστη και βιώσιμη ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας στη χώρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου