Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

Η ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΑΚΙΓΔΥ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΠΑΑΤ

Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/A’/2014) του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Με μια πρώτη ματιά η συρρίκνωση των δομών του ΥπΑΑΤ και η μείωση των οργανικών θέσεων είναι προφανής.
Συγκεκριμένα, μετά την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων σε εφαρμογή του Ν. 4024/2011, ακολούθησαν οι καταργήσεις οργανικών θέσεων των συναδέλφων μας που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και οι απώλειες αυτές έρχονται να συνεχιστούν με το παρόν Π.Δ., για να ...εδραιωθεί πια η κατάσταση της υποστελέχωσης, των δυσλειτουργιών και της αποσάθρωσης των εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων στο Υπ. A.A. T.
Η συγχώνευση των Διευθύνσεων που παρατηρείται (π.χ. στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης συγχωνεύονται 6 Διευθύνσεις, ενώ στην Εγγείων Βελτιώσεων 4) είναι το αποτέλεσμα της λογικής που επιβλήθηκε μέσα στο πλαίσιο υλοποίησης των μνημονιακών πολιτικών και των δεσμεύσεων της κυβέρνησης έναντι της τρόικας, για μείωση του δημοσίου τομέα μέσω μείωσης των υφιστάμενων δομών και του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς να ενδιαφέρεται να δώσει λύσεις και να βελτιώσει τη λειτουργία του. Γιατί ποιος μπορεί να φανταστεί το «επιτελικό» κράτος που επικαλούνται ότι φτιάχνουν χωρίς στιβαρές υποστηρικτικές δομές ή χωρίς σχεδιασμό και υλοποίηση των Δημοσίων Εργων.
Η τελειωτική αποδόμηση του συστήματος των Γεωργικών Εφαρμογών με την διατήρηση μιας συγχωνευμένης διεύθυνσης στην ΚΥ χωρίς στην ουσία καμία αρμοδιότητα εφαρμογής –ακόμα και η λέξη εφαρμογή απουσιάζει όταν πάμε στα Τμήματα-όπου διατηρείται ένα ισχνό τμήμα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Αγροτών αλλά και χωρίς λειτουργική διασύνδεση με την ύπαιθρο και την ανάπτυξή της είναι γεγονός. Η επιλογή αυτή, δηλώνει τη πιο συγκεντρωτική μορφή του «επιτελικού» κράτους αποκομμένου από τις ανάγκες του αγροτικού κόσμου που επιχειρούν να οικοδομήσουν με τον νέο αυτό Οργανισμό-και βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις πάγιες θέσεις του κλάδου μας.
Ακόμη μεγαλύτερη όμως είναι η καταστροφή που θα επιφέρει η απώλεια των γεωργικών εφαρμογών αν συνδυαστεί με τη ουσιαστική εξουδετέρωση του έργου των αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Δημιουργούνται λοιπόν επτά (7) Αποκεντρωμένες Διευθύνσεις με ετερόκλητες Δομές, ποικίλων και άσχετων μεταξύ τους αντικείμενων και αρμοδιοτήτων και με υπερβολικά μεγάλη γεωγραφική κατανομή. Αυτό δε το συνονθύλευμα ετερόκλητων υπηρεσιών, καμία διασύνδεση δεν φαίνεται να διατηρεί με τις Διευθύνσεις της ΚΥ που διατηρούν το πλήθος από τις σχετιζόμενες αρμοδιότητες. Αντίθετα, υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα απευθείας. Άρα και πάλι το «επιτελικό» κράτος των Αθηνών καλά κρατεί και η διασύνδεση των αποκεντρωμένων διευθύνσεων απουσιάζει. Αν δε αναλογιστεί κανείς ότι στα νεοσύστατα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης νοούνται και αποδίδονται σαν αρμοδιότητες «ανάπτυξης» οι πάσης φύσεως έλεγχοι και μόνο, είναι φανερό ότι δεν μιλάμε για Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης κοντά στον αγρότη, αλλά για καθαρά ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Ο νέος Οργανισμός του ΥπΑΑΤ αποτελεί στρατηγική επιλογή και
1. Εσκεμμένα δεν απαντά στο μεγάλο πρόβλημα της στελέχωσης και όχι του αριθμού των Γ. Διευθύνσεων, Δ/νσεων, Τμημάτων. Με βάση ότι οι αρμοδιότητες ουσιαστικά μένουν ίδιες, ενώ οι υπάλληλοι θα μειωθούν ακόμη περισσότερο προκύπτει ότι όλες αυτές οι αρμοδιότητες και οργάνωση αποτελούν το περίγραμμα μιας πραγματικότητας που διαμορφώνεται ως εξής: υποστελέχωση, εντατικοποίηση εργασίας, διοικητική εξάρτηση από τους προϊσταμένους, εργασιακή ανασφάλεια, λειτουργική απαξίωση των υπαλλήλων, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός ουσιαστικά ανενεργών αρμοδιοτήτων.
2. Εσκεμμένα απουσιάζει οποιαδήποτε δομή που θα χαράσσει Εθνική πολιτική για τον αγροτικό τομέα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς έστω σε Εθνική Αγροτική Πολιτική, ωσάν η Ελλάδα να μην βρίσκεται στα πρόθυρα επισιτιστικής κρίσης και ν’ αρκεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική της Νέας ΚΑΠ, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι μας οδηγεί στην παντελή οικονομική ένδεια και εξάρτηση.
3. Εσκεμμένα κατακερματίζει τις αρμοδιότητες του ΥΠΑΑΤ και δίδει τελειωτικό χτύπημα στην οργανική διάλυση των περιφερειακών οργάνων του στον αγροτικό τομέα, με συγχωνεύσεις περιφερειακών υπηρεσιών χωρίς λογική αιτιολόγηση ως προς την συνάφεια αντικειμένων, αλλά και χωρίς συνοχή και λειτουργική διασύνδεση με τις αντίστοιχες δομές του κεντρικού Υπουργείου αρμόδιες για συναφή αντικείμενα. Επίσης, αν και οι επονομαζόμενες παραγωγικές διευθύνσεις, φαίνεται να κρατούν και να διατυπώνουν ακόμη σαφώς τις αρμοδιότητες, αναρωτιόμαστε πως θα τις υλοποιήσουν αφού απουσιάζουν παντελώς οι αναγκαίες δομές διάχυσης, υποστήριξης και εφαρμογής στην ύπαιθρο.
4. Εσκεμμένα δεν συστήνει δομές τεχνικής υποστήριξης στους αγρότες. Αν και οι συμβουλές και η τεχνική υποστήριξη είναι βασικές αρμοδιότητες της υπόστασης των γεωτεχνικών υπηρεσιών και του ρόλου των γεωτεχνικών, και προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και της χάραξης στρατηγικής πολιτικής, αυτές απουσιάζουν από το νέο οργανισμό. Ουσιαστικά λοιπόν οι αγρότες για να έχουν τεχνική υποστήριξη-σύμβουλο θα πρέπει να απευθύνονται σε ιδιώτες, γεγονός που αποκλείει την πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών με μικρό κλήρο ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές. Ταυτόχρονα δεν εκμεταλλεύεται τις όποιες υπάρχουσες αποκεντρωμένες δομές αλλά συσσωρεύοντάς τις απλώς σε ασύνδετες με την ΚΥ Διευθύνσεις ουσιαστικά ακυρώνει τον όποιο ρόλο μπορούν αυτές να επιτελούν στην εξυπηρέτηση του αγροτικού κόσμου και των αναγκών τους. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα στις εύφορες γεωργικές περιοχές, την μετατροπή των αγροτών με μικρό κλήρο σε εργάτες γης και η εγκατάλειψη της υπαίθρου με φυσικά μειονεκτήματα.
5. Τέλος, η αποσπασματική και μονομερής προσέγγιση του Οργανισμού του ΥΠΑΑΤ σε συνδυασμό με την απουσία της λειτουργικής σχέσης του Υπουργείου με τους εποπτευόμενους φορείς, τόσο σε επίπεδο ΚΥ όσο και στις δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα, αναμένεται να επιτείνει το σύστημα του κατακερματισμού και της επικάλυψης αρμοδιοτήτων που ήδη κυριαρχεί στο ΥΠΑΑΤ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η νεοσύστατη Διεύθυνση Γεωργικών Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων στην ΚΥ στην οποία όχι μόνο δεν θεσμοθετείται λειτουργική διασύνδεση με τον εποπτευόμενο οργανισμό Ελέγχων (ΕΦΕΤ) και τις Υπηρεσίες του (ΚΥ και Αποκεντρωμένες) αλλά αποδίδονται αρμοδιότητες που επικαλύπτονται με αυτές που ασκεί ο εποπτευόμενος φορέας. Όμοια, το Τμήμα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Αγροτών του Υπ.Α.Α.Τ δεν έχει καμία λειτουργική διασύνδεση με τον εποπτευόμενο φορέα ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο νέος οργανισμός σχεδιάστηκε για να παραδώσει υπηρεσίες και αρμοδιότητες στους μεγαλοεπιχειρηματίες και οι πολυεθνικές του αγροτοδιατροφικού τομέα. Για να αφήσει τους μικρομεσαίους αγρότες της χώρας μας χωρίς υποστήριξη από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες των δομών του κράτους στο έλεος των επιλογών της γεωργίας που η νέα ΚΑΠ και οι ιδιωτικές τράπεζες μέσω της συμβολαιακής γεωργίας προωθούν.
Συνάδελφοι συναδέλφισσες,
Ο νέος οργανισμός του ΥπΑΑΤ είναι γεγονός πλέον, και εγκυμονεί κινδύνους τόσο για την συνέχιση και την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, της διαβίωσης των αγροτών και των γεωτεχνικών αλλά και την ποιοτική, επαρκή και ασφαλή διατροφή του δοκιμαζόμενου λαού μας.
Καλούμε τους εργαζόμενους του ΥπΑΑΤ μαζί με τους άλλους εργαζόμενους και τους αγρότες να οργανώσουμε την πάλη μας
• ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ
• ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
• ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΓΔΥ ΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
• ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ
22/10/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου