Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Υποβάθμιση του πτυχίου του Γεωπόνου, ελεγχόμενη υπηρεσιακή ηγεσία και αναθέσεις σε ιδιώτες, στο Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών», του κ. Θεοδωρικάκου


ΑΚΙΓΔΥ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

Η κυβέρνηση με ένα οργανωμένο σχέδιο δρομολογεί την υποβάθμιση των πτυχίων των Γεωπόνων αλλά και όλων των άλλων πτυχίων, στην πορεία ελέγχου του κρατικού μηχανισμού. Στόχοι της ο ασφυκτικός έλεγχος και η προώθηση των «προθύμων» στην υπηρεσιακή ιεραρχία, η διαχείριση της υποστελέχωσης και της περαιτέρω διάλυσης του Δημοσίου, και η μεγαλύτερη ανάθεση κομματιών του σε ιδιώτες .
Σε αυτήν την πορεία που επέλεξε, έρχεται να αμφισβητήσει τα ουσιαστικά προσόντα των Δημοσίων Υπαλλήλων και ιδιαίτερα των Γεωπόνων που είναι απόφοιτοι 5ετών σχολών. Έτσι από την μία αναγνώρισε επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους κολεγίων παραρτημάτων ΙΕΚ , όπως κατήγγειλε και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας , ενώ παράλληλα με την «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών», του κ. Θεοδωρικάκου  προωθεί στην ιεραρχία τους αρεστούς υποβαθμίζοντας την αξία των τυπικών  προσόντων.
Το integrated master δημιουργήθηκε σαν τίτλος σπουδών από την προηγούμενη κυβέρνηση σαν αντιστάθμιση στην εξίσωση των πτυχίων των σχολών 5 ετούς φοίτησης με τις σχολές των ΤΕΙ . Η υπο-μοριοδότηση του integrated master που επιβάλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις κρίσεις για την υπηρεσιακή εξέλιξη των συναδέλφων Γεωπόνων αποτελεί  κατάφωρη αδικία εις βάρος μας.
Το Πτυχίο του Γεωπόνου μετά από 5 χρόνια σπουδές παίρνει 100 μόρια όπως και του Τεχνολόγου και πιθανόν αύριο του αποφοίτου κολεγίου, γεγονός που ισοπεδώνει και απαξιώνει τελείως το γεωπονικό πτυχίο...

Στην συνέχεια το μεταπτυχιακό (ενός έτους) παίρνει 150 μόρια. Δηλαδή το μεταπτυχιακό μοριοδοτείται με πολλαπλάσια μόρια ανά έτος, σε σχέση με το πτυχίο .  Τα επιπλέον χρόνια σπουδών στις σχολές αναγνωρισμένου κύρους όπως οι Γεωπονικές εξαφανίζονται, η μετριούνται με ελάχιστα μόρια το χρόνο, ενώ τα μεταπτυχιακά υπερ-μοριοδοτούνται . Το αποτέλεσμα αυτής της στρέβλωσης είναι  κάποιος που έχει τελειώσει ΤΕΙ σε τρία ή τέσσερα χρόνια και έχει κάνει ένα χρόνο μεταπτυχιακό αποκτά 100+150=250 μόρια. Ενώ ο Γεωπόνος που έχει σπουδάσει 5 χρόνια παίρνει 100 μόρια για το πτυχίο και 50 μόρια για το integrated master σύνολο 150 μόρια. Δηλαδή κάποιος που σπούδασε στα ΤΕΙ και για τα ίδια, ή ακόμα και για λιγότερα χρόνια, να παίρνει τα διπλάσια μόρια σπουδών από τον Γεωπόνο που σπούδασε περισσότερα χρόνια και σε πολύ ανώτερου επίπεδου σχολή.
Η απαξίωση των πτυχίων συνοδεύεται με την  αύξηση της μοριοδότησης της συνέντευξης που φτάνει μέχρι το 40% όσο ανεβαίνει η βαθμίδα της ιεραρχίας, γεγονός που στην ουσία δίνει την δυνατότητα στο (Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων-Σ.Ε.Π.Τ. και Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων-Σ.Ε.Π.) που δημιουργούνται για να αντικαταστήσουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, να έχουν ελεύθερα τα χέρια να επιλέξουν όποιον θέλουν.
Πρέπει να την προσέξουμε αυτήν την σημαντική μεταβολή. Σε αυτά τα Συμβούλια δεν προβλέπεται ούτε η απλή παρουσία, ως παρατηρητών, των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων. Διαδικασίες δηλαδή εν κρυπτώ!
Η εμπειρία σε θέσεις ευθύνης που έχει αποκτηθεί με το καθεστώς της ανάθεσης επιβραβεύεται κι έτσι, όσες κι όσοι δεν βρέθηκαν ποτέ με αυτά τα… «προσόντα» και τις αντίστοιχες διασυνδέσεις, δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν ισότιμα στην κούρσα της υπηρεσιακής ιεραρχίας, αφού θα υστερούν πάντα στο κριτήριο που ονομάζεται «μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης». Το μήνυμα προς τους εργαζόμενους είναι σαφές, από αυτήν, αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις .
Τελευταίο άλλα επίσης σημαντικό η υπερβολική μοριοδότηση των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) με 250 μόρια που αν προστεθεί ο βασικός τίτλος που χρησιμοποιείται για την πλήρωση θέσεων ανεξάρτητα ειδικότητας φτάνει τα 350 μόρια. Πρόσφατες είναι οι  καταγγελίες της αντιπολίτευσης για τον κομματικό διορισμό των Μελών στο Δ.Σ. της (ΕΣΔΔΑ) .  Ο Έλεγχος των εισαγόμενων στην σχολή και η μεθόδευση κατάληψης καίριων θέσεων ευθύνης από αυτήν την κλειστή ομάδα, μέσω της αυξημένης μοριοδότηση εις βάρος συναδέλφων των υπολοίπων ειδικοτήτων ολοκληρώνει το σχέδιο της κυβέρνησης για τον κομματικό έλεγχο του κρατικού μηχανισμού.
Αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν καίρια την ζωή και την υπηρεσιακή εξέλιξη όλων των συναδέλφων και θα πρέπει να λάβουν την κατάλληλη απάντηση.
Δεν μπορεί να μοριοδοτούνται με διαφορετικά μόρια τα έτη σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , δεν μπορούν να μοριοδοτείται με διαφορετικό τρόπο η εργασία αν είναι στον Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.
Τα θέματα αυτά τα αναδείξαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο τόσο της ΠΕΓΔΥ όπως και της ΠΟΓΕΔΥ, στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα και περιμένουμε να δούμε πως θα αντιδράσουν, τα συλλογικά συνδικαλιστικά μας όργανα.

Τα υπόλοιπα μέτρα που έρχεται να πάρει το Σχέδιο νόμου αφορούν την «κινητικότητα», στην οποία περιορίζεται η δυνατότητα των εργαζομένων να μετακινηθούν σε άλλους φορείς, αφού, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση «επιδιώκεται η σύντμηση των διαδικασιών κινητικότητας μέσω της υιοθέτησης δύο αντί για τρεις κύκλων κινητικότητας κατ’ έτος», ενώ ομολογείται η πρόθεση για «ένα σύστημα ολιστικής προσέγγισης του όρου ‘στελέχωση’ αναφορικά με τις δημόσιες υπηρεσίες καθώς η κινητικότητα συνδέεται ευθέως με τις διαδικασίες πρόσληψης ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η συνάφεια των σχετικών αιτημάτων των φορέων». Είναι προφανής ο στόχος το Δημόσιο να παραμείνει υποστελεχωμένο, με μικρό αριθμό εργαζομένων, χαμηλές και υποβαθμισμένες υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο, ενώ, όπως θα δούμε στις επόμενες ενότητες του Ν/Σ οι κοινωνικές ανάγκες που θα μένουν ακάλυπτες ακριβώς λόγω αυτής της επιλογής, θα ανατίθενται σε ιδιώτες!
Διατηρούνται οι απαράδεκτες προϋποθέσεις του 74 του ν. 4590/2019 για τις μετατάξεις των ΙΔΑΧ υπαλλήλων, ενώ δεν εξασφαλίζεται η κάλυψη της μισθοδοσίας των εργαζομένων των ΟΤΑ που μετακινούνται, από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Όσο για την «αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης με μετάταξη ή απόσπαση» γίνεται από την υπηρεσία υποδοχής με «τριμελές όργανο που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης και αποτελείται από Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, ή Διεύθυνσης ή Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου αυτών οργανικών μονάδων», χωρίς να προβλέπεται και πάλι ούτε η απλή παρουσία, ως παρατηρητών, των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» απελευθερώνει την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, αποδέχεται και ενσωματώνει τη διαχείριση της υποστελέχωσης και την επιλογή για μη προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εκφράζοντας την απόλυτη προσήλωση του κόμματος της ΝΔ στην ιδιωτική πρωτοβουλία, τις αγορές και τα κέρδη, που νομικά προσπαθεί να τους εξασφαλίσει, σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, αδιαφορώντας για την πλειοψηφία της κοινωνίας. Μπορεί σε αυτό να αναφέρονται θέματα των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ αλλά σίγουρα αποτελεί πρόδρομο και γι άλλους χώρους και υπηρεσίες.
Οι Αναπτυξιακές Εταιρίες των ΟΤΑ έχουν το ελεύθερο για να αναθέτουν έργο και αυτό, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ευθαρσώς και ανερυθρίαστα: «Με τις διατάξεις του άρθρου 21 δίδεται η δυνατότητα υποκατάστασης των τεχνικών υπηρεσιών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια κατά τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4412/2016 να συνάπτουν συμβάσεις οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ αναθετουσών αρχών κατά το άρθρο 12 παρ. 4 του ίδιου νόμου». Και ακόμα πιο κυνικά, ομολογείται, παρακάτω: «Εν κατακλείδι, με την παρούσα ρύθμιση ανατίθεται η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της στους προτεινόμενους φορείς και επιλύεται το μείζον ζήτημα της υποστελέχωσης με ειδικό εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την απορρόφηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και λοιπών επενδυτικών εργαλείων…». Και ξανά, για να μη μας μένει καμιά αμφιβολία: «Παρέλκει δε να αναφερθεί, πως λόγω της περιορισμένης δυνατότητας προσλήψεων για την επαρκή τους στελέχωση, η υποκατάσταση των τεχνικών υπηρεσιών από το προτεινόμενο σχήμα είναι η μόνη ρεαλιστικά εφαρμόσιμη λύση για τη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, που εν προκειμένω εξειδικεύεται στην ανάπτυξη των δημοσίων υποδομών στις περιοχές ευθύνης των ΟΤΑ».

Η Κυβέρνηση αμφισβητεί τα πτυχία μας, την δουλειά μας , τις ίδιες τις υπηρεσίες στις οποίες εργαζόμαστε. Όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις και ακόμα εμφανέστερα η τωρινή, έχουν βάλει στόχο τη διάλυση του Δημοσίου, για να ωφεληθούν οι κρατικοδίαιτοι ιδιώτες που διαπλέκονται μαζί της.
Το συμφέρον της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας και των εργαζομένων σε Δημόσιο κι Ιδιωτικό Τομέα είναι η προστασία των Δημοσίων Υπηρεσιών, η λειτουργία τους με εργαζομένους που θέλουν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.
Η παράταξή μας, ΑΚΙΓΔΥ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ, καταγράφει την προβληματική λογική που διαπνέει το Ν/Σ του Υπ. Εσωτερικών, σε συνέχεια του «επιτελικού κράτους» και των άλλων καταστροφικών παρεμβάσεων και νομοθετημάτων που έχουν γίνει όλα τα μνημονιακά χρόνια (επ’ ευκαιρία της κρίσης) και δεν θα μείνει μόνο στην απλή καταγγελία, αλλά δηλώνει ότι θα παλέψει με κάθε συλλογικό κι οργανωμένο τρόπο για να μην περάσει ακόμα ένας διαλυτικός νόμος για το Δημόσιο συμφέρον.
Μαζί με την κοινωνία θα σταθούμε εμπόδιο στην προώθηση των συμφερόντων των λίγων κι εκλεκτών!

23/01/2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου