Σάββατο 5 Μαΐου 2018

Αποτελέσματα Εκλογών ΠΕΓΔΥ-ΠΟΓΕΔΥ 3-5-2018

Σημαντική αύξηση του αριθμού ψήψων της ΑΚΙΓΔΥ-Συσπειρώσεις, κατάληψη της τρίτης θέσης  και εκλογή ενός επιπλέον αντιπρόσωπου στην ΠΟΓΕΔΥ, Τέταρτη θέση στην ΠΕΓΔΥ με αυξημένους ψήφους και ποσοστό. Η παράταξη της δεξιάς έχασε την πλήρη αυτοδυναμία στο Δ.Σ της ΠΕΓΔΥ.

Α΄. Για το Δ.Σ. της ΠΕΓΔΥ:
Σε παρένθεση ψηφοι και ποσοστά του 2016
Εψήφισαν:    847 (735)
Λευκά – Άκυρα:    30 (31)
Έγκυρα:    817 (704)

Έλαβαν :
α) AΔΕ.ΓΕ.Δ.Υ.   ψήφοι  391  ποσοστό 47,85%  έδρες 5 (378 - 51,44 % έδρες 6)
β) ΑΡ.ΡΙ.ΚΙ.Γ.   ψήφοι 134  ποσοστο 16,40% έδρες 2  (92 - 12,52 % έδρες1)
γ) ΕΣΑΚ-Σ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  ψήφοι 116  ποσοστο 14,19% έδρες 2 (135 - 18,36 % έδρες 2)
δ) ΑΚΙΓΔΥ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ψήφοι 93  ποσοστο 11,38% έδρες 1 (67- 9,11 % έδρες 1)
ε) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ψήφοι 83 ποσοστο 10,15% έδρες 1 (63- 8,57 % έδρες 1)

Β΄. Αντιπρόσωποι ΠΕΓΔΥ στην ΠΟΓΕΔΥ :

Εψήφισαν:    817  (723)
Λευκά – Άκυρα:     22 (24)
Έγκυρα:   793     ( 701)

Έλαβαν :
α) AΔΕ.ΓΕ.Δ.Υ.   ψήφοι 451 ποσοστό 56,87%  εκλέγει 16 αντιπροσώπους (418- 59,56% -15 αντιπρ.)
β) ΑΡ.ΡΙ.ΚΙ.Γ.  ψήφοι 107 ποσοστό 13,49%  εκλέγει 4 αντιπροσώπους (75- 10,70% -  2 αντιπρ.)
γ) ΑΚΙΓΔΥ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ψήφοι 86 ποσοστό 10,84% εκλέγει 3 αντιπρόσωπουςι  (57- 8,12% 2 αντιπρ.)
δ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ  ψήφοι 75 ποσσοστό 9,45% εκλέγει 2 αντιπρόσωπους (54 - 7,70%  2 αντιπρ.)
ε) ΕΣΑΚ-Σ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  ψήφοι 74 ποσοστό 9,33% εκλέγει 2 αντιπροσώπους  (97 -13,92% 3 αντιπρ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου