Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)

       Αθήνα, 16 09 - 2016

 
Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Π.Δ. «Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4014/2011(Α΄ 209), καθορισμός προσόντων των Πιστοποιημένων Αξιολογητών, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή στο Μητρώο»....

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με το Σχέδιο Νόμου του Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων…», τις οποίες υποβάλαμε συνοπτικά και στο διαδικτυακό τόπο της δημόσιας διαβούλευσης του Υ.Π.ΕΝ.

Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της δήθεν απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης και πάταξης της γραφειοκρατίας δόθηκε η δυνατότητα με το νόμο 4014/11 η περιβαλλοντική αδειοδότηση και ο περιβαλλοντικός έλεγχος - επιθεώρηση να μπορεί να ασκείται και από ιδιώτες.

Θεωρούμε ότι οι αδειοδοτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να έχουν ως καθήκον τους τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος και δεν μπορεί να ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς αυτό αντιβαίνει το άρθρο 24 του Συντάγματος και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με το οποίο η Προστασία Περιβάλλοντος είναι υποχρέωση της Πολιτείας. Πώς θα υλοποιήσει την υποχρέωσή της αυτή η Πολιτεία όταν δεν θα διαθέτει τις υπηρεσίες εκείνες που θα έχουν συνολική γνώση και εποπτεία για να εφαρμόζουν ενιαία και συγκροτημένα την περιβαλλοντική πολιτική της;
Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην εκχώρηση νευραλγικών αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών μας στον ιδιωτικό τομέα. Το Υ.Π.ΕΝ. θα πρέπει να αναβαθμίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδότησης με περισσότερα στελέχη και εξοπλισμό. Παράλληλα, η μεταφορά της όλης διαδικασίας αδειοδότησης και ελέγχου σε διαδικτυακές πλατφόρμες μπορεί να ενισχύσει την διαφάνεια και την εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος και να περιορίσει τα φαινόμενα συναλλαγής, αδιαφάνειας και διαφθοράς.
Η εγκυρότητα και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχου διασφαλίζονται με την πραγματικά διαφανή και δημοκρατική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης με δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο και γνώμονα την υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών και όχι την εκχώρησή τους σε ιδιώτες για την προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων.

Κύριε Υπουργέ,
Στο πλαίσιο αυτό, ζητάμε, για μια ακόμη φορά  να ορίσετε συνάντηση μαζί μας  , προκειμένου να σας αναπτύξουμε και προφορικά τις τεκμηριωμένες απόψεις μας για το ανωτέρω θέμα, ώστε να συμβάλουμε από κοινού  στην ενίσχυση του αντικειμένου της εργασίας μας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών Περιβάλλοντος προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου