Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

Η ΠΟΓΕΔΥ και η ΠΕΓΔΥ χωρίζει τους συνάδελφους σε πατρικίους και πληβείους;

Η ΠΟΓΕΔΥ στην τελευταία ανακοίνωσή της στις 22-4-2016 αναφέρεται σε νίκη, διότι ψηφίστηκαν διατάξεις στο Νομοσχέδιο για τους Συνεταιρισμούς , που εισήχθησαν προς ψήφιση μετά από παρέμβαση της και των πρωτοβαθμίων Συλλόγων,  όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της  και εδώ είναι που αρχίζουν τα ερωτήματα.
Ποιον εξυπηρετεί η ΠΕΓΔΥ και η ΠΟΓΕΔΥ ; 
Δεν θα έπρεπε να εξυπηρετεί το σύνολο του κλάδου, όλους τους Γεωτεχνικούς και τους Γεωπόνους Δημόσιους υπάλληλους οι ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν όμως δεν αφορούν όλους τους συναδέλφους αλλά μόνο τους συνήθεις ύποπτους....
Η πλειοψηφία των συναδέλφων που δεν εργάζονται στο Υπουργείο,  που δεν πάνε Βρυξέλες, που δεν εργάζονται σε ευγενείς ελεγχόμενους φορείς του Υπουργείου με αυξημένα εκτός έδρας και οδοιπορικά, τι θα πρέπει να κάνουν; Η πλειοψηφία του κλάδου που εργάζονται στις ΔΑΟΚ, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,  ή σε άλλες υπηρεσίες και μετακινούνται σε χωματόδρομους και έχασαν πρόσφατα το δικαίωμα πληρωμής των εκτός έδρας, αυτοί δεν είναι συνάδελφοι; Οι αγρότες και οι ασχολούμενοι με τον αγροτικό τομέα της χώρας που ταλαιπωρούνται γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα των απαραίτητων ελέγχων από τις υπηρεσίες δεν μετράνε;
Το διαίρει και βασίλευε το ζήσαμε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια από τις κυβερνήσεις, δεν πρέπει να επιτρέψουμε όμως σαν κλάδος να εμφανίζεται και σαν δική μας πρόταση.
Η τακτική των διαχωρισμών σε πατρικίους και πληβείους με την σύμφωνη γνώμη των ...
συνδικαλιστικών μας φορέων θα καταστήσει αναξιόπιστο τον συνδικαλισμό στον κλάδο μας, θα κάνει τους συναδέλφους που δεν ανήκουν στην προνομιούχα ομάδα που προωθεί τα συμφέροντα της και με την βοήθεια του συνδικαλισμού, να εγκαταλείψει τον σύλλογό μας.
Σήμερα που μια παράταξη απέκτησε την απόλυτη πλειοψηφία του Συλλόγου της ΠΕΓΔΥ είναι επικίνδυνο ακόμα και για την ύπαρξη του συλλόγου μας να προωθούνται διαχωρισμοί μεταξύ συναδέλφων σε σχέση με τον εργασιακό τους χώρο. Σήμερα είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να καταδικαστεί από όλους τους συναδέλφους η διασπαστική αυτή τακτική των κυβερνήσεων. 

Τσιάμης Απόστολος
Δ.Σ. ΠΕΓΔΥ
ΑΚΙΓΔΥ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 


Δείτε την ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ


 Ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ για το ψηφισθέν νομοσχέδιο των συνεταιρισμών
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Στο κείμενο του ψηφισθέντος νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Βουλής  περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που εισήχθησαν  προς ψήφιση μετά  από παρέμβαση της ΠΟΓΕΔΥ και των Α΄βαθμιων Σωματείων της και παρατίθενται στο τέλος  του Δελτίου Τύπου.
Η ΠΟΓΕΔΥ και τα Α΄βαθμια Σωματεία της, θα συνεχίσουν το αγώνα τους με την ίδια συνέπεια  για την υλοποίηση και των υπολοίπων διεκδικήσεων οι οποίες δεν συμπεριλήφθησαν στο Νόμο αυτό.
Επίσης δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι σε όλα τα άρθρα  του  συγκεκριμένου νόμου που ολοκληρώνουν την καταστροφή της πρωτογενούς παραγωγής στον τομέα της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την μη εφαρμογή τους έως και την κατάργησή τους.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Αναμένουμε την άμεση υλοποίηση από την κυβέρνηση των ψηφισθέντων διατάξεων που παρατίθενται παρακάτω. Η ψήφιση των συγκεκριμένων διατάξεων είναι σίγουρα μια σημαντική νίκη, ο αγώνας
όμως συνεχίζεται. Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού όσο η αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης εντείνεται. Παραμένουμε  σε αγωνιστική  επαγρύπνηση εν όψει της ψήφισης του νέου ασφαλιστικού αλλά και των νέων αντιλαϊκών μέτρων που θα είναι το αποτέλεσμα της συμφωνίας με τους «Θεσμούς».

Διατάξεις του ψηφισθέντος νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» που είναι αποτέλεσμα της παρέμβασή μας:


Άρθρο 42 παρ.5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) δεν εφαρµόζονται για τις µετακινήσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και των εποπτευόµενων φορέων αυτού που διενεργούν ή συµµετέχουν σε προβλεπόµενους ελέγχους, επιθεωρήσεις, παραλαβές έργων, αυτοψίες ή δειγµατοληψίες. Για το ως άνω προσωπικό µπορεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, να καθορίζονται µέχρι 200 ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος.

Άρθρο 59 Παρ 3. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής: «8. Για τους ελέγχους της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α΄ 105), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198) οι οποίοι διενεργούνται εκτός ωραρίου και κατά τις εξαιρέσιµες Κυριακές και αργίες στα σηµεία εισόδου, εξόδου και εκτελωνισµού, στους χώρους που τελούν υπό τελωνειακό καθεστώς, στα σφαγεία, καθώς και σε κάθε άλλο χώρο που διενεργούνται έλεγχοι - επιθεωρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ενδοκοινοτικής διακίνησης, µετά από αίτηση κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και ει- σπράττονται ανταποδοτικά τέλη καθορίζεται αποζηµίωση για τους ελεγκτές µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»

Άρθρο 54 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 Το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) τροποποιείται ως εξής: «Το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος, µε τους ίδιους όρους και µε τις ίδιες προϋποθέσεις στους δικαιούχους που έχουν οριστεί µε τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και αυτών του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους µε την επιφύλαξη της επικείµενης ευθυγράµµισης του σχετικού καθεστώτος µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νοµοθεσίας έως τις 31.12.2017.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου