Σάββατο 23 Απριλίου 2016

Αποτελέσματα Εκλογών ΠΕΓΔΥ 20-04-2016

Α΄. Για το Δ.Σ. της ΠΕΓΔΥ:

Εψήφισαν:    735
Λευκά – Άκυρα:    31
Έγκυρα:    704

Έλαβαν :
α) AΔΕ.ΓΕ.Δ.Υ.    (378)    51,44 % και έδρες στο Δ.Σ. 6
β) ΕΣΑΚ-Σ ΓΕΩΠΟΝΩΝ    (135)    18,36 % και έδρες στο Δ.Σ. 1
γ) ΑΡ.ΡΙ.ΚΙ.Γ.    (92)    12,52 % και έδρες στο Δ.Σ. 1
δ) ΑΚΙΓΔΥ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ    (67)     9,11 % και έδρες στο Δ.Σ. 1
ε) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ    (63)     8,57 % και έδρες στο Δ.Σ. 1

Εκλέγονται :
Από την AΔΕ.ΓΕ.Δ.Υ.:
  1. Ζαχίλας Αριστείδης
  2. Γούλας Χρήστος
  3. Αποστόλου Νικόλαος
  4. Ψυλλίδου Αγγελική
  5. Λαμπρόπουλος Σωτήριος
  6. Φουρκιώτη Γλυκερία

Από την ΕΣΑΚ-Σ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  1. Καρούτσος Κων/νος
2. Παπαευθυμίου Μαρία

Από την ΑΡ.ΡΙ.ΚΙ.Γ.
  1. Δογάνης Κυριάκος

Από την ΑΚΙΓΔΥ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ:
  1. Τσιάμης Απόστολος

Από την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ:
  1. Βλαχάκης Μαρίνος

Β΄. Αντιπρόσωποι ΠΕΓΔΥ στην ΠΟΓΕΔΥ :

Εψήφισαν:    723
Λευκά – Άκυρα:     22
Έγκυρα:    701

Έλαβαν :
α) AΔΕ.ΓΕ.Δ.Υ.    (418)    59,56% και εκλέγει 15 αντιπρ.
β) ΕΣΑΚ-Σ ΓΕΩΠΟΝΩΝ    (97)    13,92% και εκλέγει   3 αντιπρ.
γ) ΑΡ.ΡΙ.ΚΙ.Γ.    (75)    10,70% και εκλέγει   2 αντιπρ.
δ) ΑΚΙΓΔΥ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ    (57)    08,12% και εκλέγει   2 αντιπρ.
ε) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ    (54)    07,70% και εκλέγει   2 αντιπρ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου