Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑΑΤ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕΓΔΥ
**********************************
Διδότου 26, 106 80 Αθήνα τηλ. & Fax 3614580
e mail: pegdy@otenet.gr
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΑΑΤ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΓΔΥ‐29/5/2013
Η Γενική Συνέλευση των μελών της ΠΕΓΔΥ κρίνει ότι η όλη διαδικασία αναδιάρθρωσης
του Οργανισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εντάσσεται στο
ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησης των μνημονιακών πολιτικών και των δεσμεύσεων της
τρικομματικής κυβέρνησης έναντι της τρόικας για μείωση του δημοσίου τομέα μέσω
μείωσης των υφιστάμενων δομών και του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς να
επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα συσσωρευμένα προβλήματα λειτουργίας του....

1. ΔΟΜΗ‐ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Δεν απαντά στο μεγάλο πρόβλημα της στελέχωσης και όχι του αριθμού των Γ.
Διευθύνσεων, Δ/νσεων, Τμημάτων. Με βάση ότι οι αρμοδιότητες ουσιαστικά μένουν
ίδιες, ενώ οι υπάλληλοι θα μειωθούν ακόμη περισσότερο προκύπτει ότι οι όλες αυτές
οι αρμοδιότητες και οργάνωση αποτελούν το περίγραμμα μιας πραγματικότητας που
διαμορφώνεται ως εξής: εντατικοποίηση εργασίας, διοικητικής εξάρτησης από τους
προϊσταμένους, εργασιακής ανασφάλειας, υποστελέχωση, λειτουργική απαξίωση
των υπαλλήλων, καθώς και ένα μεγάλο αριθμό ουσιαστικά ανενεργών τελικά
αρμοδιοτήτων.
2. ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΟΜΩΝ ΧΑΡΑΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η απουσία εκείνης της δομής που θα χαράσσει
εθνική πολιτική για τον αγροτικό τομέα. Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς έστω σε
2
Εθνική Αγροτική Πολιτική και η απουσία εκείνης της δομής που θα χαράσσει εθνική
πολιτική για τον αγροτικό τομέα ωσάν η Ελλάδα να μην βρίσκεται στα πρόθυρα
επισιτιστικής κρίσης, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι μας οδηγεί στην παντελή οικονομική
ένδεια.
3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ο παραπέρα κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων του ΥΠΑΑΤ και ουσιαστικά η
οργανική διάλυση των περιφερειακών οργάνων του στον αγροτικό τομέα, με
συγχωνεύσεις περιφερειακών υπηρεσιών χωρίς λογική αιτιολόγηση ως προς την
συνάφεια αντικειμένων, αλλά και χωρίς συνοχή και λειτουργική διασύνδεση με τις
αντίστοιχες δομές του κεντρικού Υπουργείου αρμόδιες για συναφή αντικείμενα
γίνονται με μόνο σκοπό την μείωση των υφιστάμενων δομών, μοναδικό κίνητρο την
εξοικονόμηση κτιριακών υποδομών, τη μείωση των θέσεων ευθύνης και τη πιθανή
μείωση των θέσεων διοικητικού προσωπικού, η οποία όμως στα πλαίσια εφαρμογής
της μνημονιακής πολιτικής θα οδηγήσει σε απολύσεις διοικητικού (σε πρώτη φάση)
προσωπικού. Αποτέλεσμα βέβαιο ότι η δομή αυτή θα επιτείνει την γραφειοκρατία την
ασυνεννοησία και την δυσλειτουργικότητα των υπηρεσιών.
Επίσης, αν και οι επονομαζόμενες παραγωγικές διευθύνσεις, φαίνεται να κρατούν και
να διατυπώνουν ακόμη σαφώς τις αρμοδιότητες, αναρωτιόμαστε πως θα τις
υλοποιήσουν αφού απουσιάζουν παντελώς οι αναφορές στις αναγκαίες δομές
διάχυσης, υποστήριξης και εφαρμογής στην ύπαιθρο.
4. ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
Αν και οι συμβουλές και η τεχνική υποστήριξη είναι βασικές αρμοδιότητες της
υπόστασης των γεωτεχνικών υπηρεσιών και του ρόλου των γεωτεχνικών, αυτές
απουσιάζουν από το νέο οργανισμό και ουσιαστικά προαναγγέλεται η εκχώρηση τους
στους ιδιώτες.
5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΑΑΤ‐ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Το γεγονός της αποσπασματικής και μονομερούς ενασχόλησης των υπηρεσιακών και
πολιτικών επιτελείων με τον Οργανισμό του ΥΠΑΑΤ και όχι και των εποπτευόμενων
3
φορέων αναμένεται να επιτείνει το σύστημα του κατακερματισμού και της επικάλυψης
αρμοδιοτήτων που ήδη κυριαρχεί στο ΥΠΑΑΤ.
Ο προτεινόμενος οργανισμός εγκυμονεί κινδύνους τόσο για την συνέχιση και την
ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, της διαβίωσης των αγροτών αλλά και την
ποιοτική, επαρκή και ασφαλή διατροφή του δοκιμαζόμενου λαού μας.
Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΓΔΥ ζητά από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ
την άμεση και δια παντός απόσυρση του τρέχοντος σχεδίου
οργανισμού.
ΑΘΗΝΑ 29‐5‐2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου