Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009

Συνεδρίαση ΔΣ ΠΕΓΔΥ για εκλογή Προεδρείου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΓΔΥ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

Ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου κ. Γιώργου
Δραμυτινού, συνήλθε το νεοεκλεγέν Δ.Σ. της ΠΕΓΔΥ σε πλήρη απαρτία την
Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009, με προεδρεύοντα αυτόν.
Θέμα ημερήσιας διάταξης : «Κατανομή αξιωμάτων Δ.Σ. ΠΕΓΔΥ».
Τη συνεδρίαση του Δ.Σ. άνοιξε ο
ΔΡΑΜΥΤΙΝΟΣ ΓΙ9ΡΓΟΣ : Η ΔΑΚΕ δικαιωματικά, ως αναδειχθείσα πρώτη
παράταξη των εκλογών, διεκδικεί τη θέση του Προέδρου και μόνο. Σε περίπτωση
που αυτό δεν γίνει εφικτό, δεν συμμετέχει σε άλλη θέση του Προεδρείου ή της
Εκτελεστικής Επιτροπής. Η ΔΑΚΕ επιδιώκοντας να δώσει περισσότερες
δυνατότητες επιλογής Προέδρου, προτείνει στο Δ.Σ. της ΠΕΓΔΥ ως υποψηφίους
στη θέση του Προέδρου και τα τέσσερα (4) μέλη της.
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ : Διεκδικούμε ένα διεκδικητικό και αγωνιστικό
διαπαραταξιακό Προεδρείο με Πρόεδρο της παράταξής μας. Εάν αυτό δεν είναι
αποδεκτό από τις άλλες παρατάξεις εκτιμάμε ότι οι προδιαγραφόμενες
πρωτοβουλίες και οι δράσεις από ένα κυβερνητικό συνδικαλισμό δεν μπορούν να
στηρίξουν και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των συναδέλφων και οι άλλες
παρατάξεις ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εμείς θα μείνουμε να αγωνιστούμε
εκτός Προεδρείου.
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ : Η θέση μας είναι υπέρ ενός ...

διαπαραταξιακού, αντιπροσωπευτικού και αγωνιστικού Προεδρείου, στο οποίο θα
συμμετέχουμε από την θέση που μας αναλογεί, παρόλες τις επιφυλάξεις που
απορρέουν από τη λειτουργία του προηγούμενου Προεδρείου. Βασική μας θέση
είναι ότι τα συσσωρευμένα και διαχρονικά προβλήματα του κλάδου μας απαιτούν
την συστράτευση όλων των παρατάξεων για την επίλυσή τους και την υπέρβαση
των προσωπικών και πολιτικών φιλοδοξιών.
ΑΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ : Η θέση της παράταξής μου όσων αφορά το
Προεδρείο παραμένει η ίδια. Στηρίζουμε ένα αντιπροσωπευτικό λειτουργικό
Προεδρείο και συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο Προεδρείο.
ΔΡΑΜΥΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : Η ΔΑΚΕ στήριζε και στηρίζει διαπαραταξιακά και
αντιπροσωπευτικά προεδρεία. Η θέση της αντιπροσωπευτικότητας όμως στο
προεδρείο θεωρούμε ότι πρέπει να είναι συσχετισμένη με την
αντιπροσωπευτικότητα της κάθε παράταξης στο εκλογικό σώμα. Το εκλογικό
σώμα ανέδειξε τη ΔΑΚΕ πρώτη δύναμη. Απαιτούμε η αντιπροσωπευτικότητα αυτή
που απορρέει από το αποτέλεσμα των εκλογών μας να γίνει σεβαστή και να
αποτυπωθεί και στην κατανομή των αξιωμάτων. εν κατανοούμε λογικές «βρείτε
τα οι δύο (2) πρώτες παρατάξεις ποιος θα είναι πρόεδρος και εμείς θα
συμφωνήσουμε». Έχουμε χρέος να αναδείξουμε προεδρείο. Οι λευκές ψήφοι
οδηγούν σε αδιέξοδα το Σωματείο μας. Ας σεβαστούμε όλοι το αποτέλεσμα των
εκλογών και ας πράξουμε αναλόγως, έξω από σκοπιμότητες.
ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ : Ευθύνη έχουμε όλοι είτε ψηφίζουμε είτε όχι.
ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : Το Προεδρείο πρέπει να είναι διεκδικητικό. Η
διαβούλευση και η συζήτηση γίνεται εδώ. Προτείνω για Πρόεδρο τον Καραμήτρο
Κων/νο.
ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ :Δεν έχω να πω τίποτα. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο
Δραμυτινός.
ΠΑΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ : Ποτέ δεν αρνηθήκαμε τους αγώνες και όταν ακόμα είμαστε
στην Κυβέρνηση. Σαν παράταξη είμαστε αγωνιστικοί. Εμμένουμε σε αυτά που είπε
ο Καραμήτρος.
ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ : Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Δραμυτινός.
Ακολούθησε ψηφοφορία και τα αποτελέσματα είναι :
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Κ. : 4 (ΠΑΣΚ)
ΔΡΑΜΥΤΙΝΟΣ Γ : 1 (ΔΑΚΕ)
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ : 1 (ΔΑΚΕ)
ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ : 1 (ΔΑΚΕ)
ΠΑΥΛΟΥ : 1 (ΔΑΚΕ)
ΛΕΥΚΑ : 3
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Κ9ΣΤΑΣ : Μετά τα αποτελέσματα, προτείνω να συνεχιστεί η
διαδικασία για την ανάδειξη Προεδρείου γιατί υπάρχουν επείγοντα προβλήματα
που πρέπει να αντιμετωπισθούν από υπεύθυνο Προεδρείο. Τονίζω ιδιαίτερα το
θέμα των τροφίμων που προβλέπεται καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση
προτάσεων και την έκδοση Π.Δ. μέχρι 17 Αυγούστου 2009 και δεύτερο επείγον
θέμα είναι η διάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου και
διάλυση Οργανισμών όπως ο ΟΓΕΕΚΑ κ.λ.π. Οι παρατάξεις ας αναλάβουν τις
ευθύνες τους.
ΑΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ : Ανεξάρτητα ή μη εκλογής Προεδρείου, το ΔΣ να
συζητήσει τόσο τα παραπάνω θέματα που τέθηκαν από τον συνάδελφο
Καραμήτρο, καθώς και οξυμένα, εργασιακά, οικονομικά και θεσμικά αιτήματα που
απασχολούν σήμερα τον κλάδο μας.
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ : Συμφωνούμε με τις προτάσεις που τέθηκαν.
ΔΡΑΜΥΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : Η παράταξή μας συμφωνεί με την πρόταση του κ.
Καραμήτρου, για εκλογή Προεδρείου σήμερα.
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Κ9ΣΤΑΣ : Δεν συμμετέχουμε σε καμία συζήτηση των
προβλημάτων πριν την εκλογή Προεδρείου γιατί εκφυλίζεται η συνδικαλιστική
διαδικασία και δεν μπορούν να ληφθούν και να στηριχθούν σοβαρές αποφάσεις,
εκτός από επείγουσες οικονομικές διευθετήσεις.
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ : Οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και όχι από το Προεδρείο. Με δεδομένη την μέχρι στιγμής στάση που
παρουσιάζουν ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ για την εκλογή Προεδρείου τα προβλήματα
μπορούν να αντιμετωπισθούν συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, να
ληφθούν αποφάσεις και να προχωρήσουμε σήμερα στην συζήτηση των θεμάτων
όπως π.χ. βγάλαμε την προηγούμενη φορά την ανακοίνωση για τα υπηρεσιακά
συμβούλια.
ΑΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ : Ισχύει η παραπάνω πρότασή μου.
ΔΡΑΜΥΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : Τα προβλήματα του κλάδου είναι πολλά και γνωστά,
αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις και να στηρίξουμε αποφάσεις, ελλείψει
Προεδρείου. Κάνουμε έκκληση στην ΑΚΙΓΔΥ και στην ΕΣΑΚ να εγκαταλείψουν
την τακτική της λευκής ψήφου και να δώσουν λύση στην εκλογή Προεδρείου της
ΠΕΓΔΥ στη δύσκολή αυτή συγκυρία.
ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : Θεωρώ ότι ένα καταξιωμένο Σωματείο για να
μπορέσει να λειτουργήσει πρέπει να είναι συγκροτημένο. Με ακέφαλο
συνδικαλιστικό όργανο δεν μπορούμε να λύσουμε, να διεκδικήσουμε και να
επιτύχουμε την επίλυση των προβλημάτων. Εκτιμώ ότι άμεσα πρέπει να
συγκροτηθούμε σε σώμα. Είναι εύκολο να καταγγέλλεις τον Υπουργό και να
βγάζεις ψηφίσματα χωρίς να έχει συγκροτηθεί σε σώμα το Συμβούλιο, είναι
δύσκολο όμως να διεκδικήσεις και να κινητοποιήσεις τον κλάδο για την επίλυση
των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Πρέπει όλες οι παρατάξεις να
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μη διαψεύσουν τις προσδοκίες των
μελών μας.
ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ : Φτάσαμε στο θλιβερό αδιέξοδο , γιατί δεν έγινε
δεκτή η προεκλογική μου πρόταση να κατέβουμε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, διότι εκεί
είναι η βάση και η ουσία για ένα επιτυχημένο και διαπαραταξιακό Προεδρείο.
Στο σημείο αυτό ο προεδρεύων του Δ.Σ. Γιώργος Δραμυτινός λύνει τη
συνεδρίαση και το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως :
ΔΡΑΜΥΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΒΑΔΑΚΗΣ ΓΙ9ΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΑΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου