Τρίτη 19 Μαΐου 2009

Αποτελέσματα Εκλογών της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ)

Αποτελέσματα Εκλογών
της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων
Υπαλλήλων(ΠΕΓΔΥ), που έγιναν 13-5-2009
Εψήφισαν : 1.544
Λευκά -Άκυρα: 44
Έγκυρα : 1.501
Έλαβαν :
ΔΑΚΕ 588 (39,2%). Έδρες στο Δ.Σ. : 4
ΠΑΣΚ 576 (38,4%). Έδρες στο Δ.Σ. : 4
ΑΚΙΓ Υ 200 (13,3%). Έδρες στο Δ.Σ. : 2
ΕΣΑΚ 136 (9%). Έδρες στο Δ.Σ. : 1
Κατά σειρά εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο :...
Α. Από την ΔΑΚΕ :
1. Δραμυτινός Γιώργος
2. Χαλκιόπουλος Κων/νος
3. Μπουρνάκας Βασίλειος
4. Παύλου Ευάγγελος

Β. Από την ΠΑΣΚ :
1. Καραμήτρος Κων/νος
2. Γιατρόπουλος Κων/νος
3. Αλευράς Παναγιώτης
4. Παυλής Βασίλειος

Γ. Από την ΑΚΙΓ Υ :
1. Παπαμιχαλοπούλου Μαρία
2. Καβαδάκης Γεώργιος
΄
Από την ΕΣΑΚ :
1. Αμπαδογιάννης Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου