Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

Κοινή ανακοίνωση παρατάξεων για τις αλλαγές στις Έγγειες Βελτιώσεις

Η ιδιωτικοποίηση καταστρέφει την γεωργική παραγωγή και μοιράζει χρήμα στους υιοθετημένους ιδιώτες της κυβέρνησης.


Σαν “έτοιμοι από καιρό”, με σηκωμένα τα μανίκια όπως μας ανακοίνωσαν, η κυβέρνηση έρχεται με Αρμαγεδώνα μέτρων και ρυθμίσεων που στόχο έχουν την συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων όλων των δημόσιων δομών και φυσικών πόρων.
Ιδιωτικοποιούν μια σειρά από αντικείμενα όπως τα έργα εγγείων βελτιώσεων και αλλάζοντας την νομοθεσία τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, την ώρα που διαλύουν τις υπηρεσίες με την υποστελέχωση και την μεταφορά αντικειμένων σε ιδιώτες.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.Δ. 77/2023/27-6/-2023 περί “Σύστασης Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων” , εκτός των άλλων , μεταφέρεται η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.
Στο ίδιο πνεύμα και οι προγραμματικές δηλώσεις του νέου υπουργού ΥΠΑΑΤ, που στη Διαχείριση των υδάτινων πόρων έχει βασικούς άξονες τα εγγειοβελτιωτικά έργα ΥΔΩΡ 2.0 και Αναμόρφωση ΓΟΕΒ- ΤΟΕΒ.
Συγκεκριμένα για τα εγγειοβελτιωτικά έργα η μεταφορά της Δ/νση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών στο ΥΠΟΜΕ αποτελεί το σπάσιμο της αλυσίδας στον σχεδιασμό - μελέτη – κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών έργων . Τα εγγειοβελτιωτικά έργα ανήκουν στον προγραμματισμό του ΥΠΑΑΤ , γιατί αποτελούν και είναι βασικός πυλώνας για την αγροτική ανάπτυξη. Ο πυρήνας τους οφείλει να εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγροτικής πολιτικής ανάπτυξης και αποδέκτης είναι ο αγροτικός πληθυσμός περιοχών για να παράγουν τελικά ποιοτικά και οικονομικά τρόφιμα για το λαό.

Η λογική της κατασκευής τεχνικών έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα και όχι δημόσιων έργων κοινής ωφέλειας, οδηγεί στην κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων μέσω ΣΔΙΤ, πετώντας τελικά εκτός παραγωγής μεγάλη μερίδα φτωχών και μεσαίων αγροτών, συμβάλλοντας στην αύξηση της τιμής του προϊόντος – τροφίμου. Η λεγόμενη αναμόρφωση των Οργανισμών ΓΟΕΒ – ΤΟΕΒ , αφορά στη λογική της ιδιωτικοποίησης στη διαχείριση των ήδη κατασκευασμένων δημόσιων συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων. Οι Οργανισμοί είναι μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα (μέχρι σήμερα), που διαχειρίζονται την λειτουργία και συντήρηση των Έργων. Το σχέδιο αλλαγής της νομοθεσίας προβλέπει την αλλαγή του χαρακτήρα των οργανισμών από μή κερδοσκοπικούς σε Ανώνυμες Εταιρείες, που θα πρέπει να εξασφαλίζουν την κερδοφορία τους. Μέσω της κοστολόγησης του αρδευτικού νερού είτε σε έργα ΣΔΙΤ, είτε στα υπάρχοντα κατασκευσθέντα, η πληρωμή των αρδευτικών τελών θα επιβαρυνθεί επιπλέον με την κερδοφορία είτε του κατασκευαστή (ΣΔΙΤ) είτε της Α.Ε που θα αντικαταστήσει τους Οργανισμούς, μετατρέποντας τους αγρότες, από χρήστες των έργων, σε πελάτες που θα εξασφαλίζουν την κερδοφορία των εταιρειών. Η ιδιωτικοποίηση της χρήσης του νερού θα αφαιρέσει ένα βασικό φυσικό πόρο από τον έλεγχο των αγροτών και θα επιτρέψει τεράστιες αυξήσεις τιμολόγησης όπως και αλλαγές στην χρήση του νερού με βάση σκοπιμότητες διαφορετικές από την γεωργία, όπως ΑΠΕ και Τουρισμό. Σε περιοχές που η χρήση είναι ανταγωνιστική μεταξύ αυτών των τομέων το νερό θα κατευθύνεται σε αυτούς που έχουν περισσότερα χρήματα να πληρώσουν ή έχουν τον έλεγχο των εταιρειών με αποτέλεσμα η γεωργική παραγωγή να κινδυνεύει .

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα θα πρέπει να είναι δημόσια να εξυπηρετούν τις ανάγκες των αγροτών και τελικά να συμβάλλουν στην παραγωγή οικονομικών και ποιοτικών τροφίμων για το λαό. Σε αυτή τη λογική θα πρέπει το ΥΠΑΑΤ, να έχει όλες τις Υπηρεσίες ( εννοείται και την αρμόδια τεχνική Υπηρεσία) , για να έναν σχεδιασμό και υλοποίηση έργων για την κάλυψη των αναγκών των αγροτών και της κοινωνίας και όχι την κερδοφορία των μεγάλων συμφερόντων, ενώ οι ΟΕΒ θα πρέπει να διατηρήσουν τον ρόλο τους παραμένοντας υπό τον έλεγχο των αρμόδιων δημόσιων Υπηρεσιών .

 ΑΚΙΓΔΥ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΑΤ

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου