Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Αλλαγή Γενικού Διευθυντή στον ΟΠΕΚΕΠΕ ποιος θα ελέγχει τη ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ;

Στο φύλλο 346 ΦΕΚ της 20ης Ιουνίου 2018  ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ δημοσιεύθηκε η παραίτηση του Γενικού Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο διορισμός του Καινούργιου Γενικού Διευθυντή. Συγγεκριμένα γράφει:
"1. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Ιωάννη Καργιώτη του Νικολάου, Γεωπόνου, πτυχιούχου της ...
Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 270893, από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) -Ν.Π.Ι.Δ.
2. Τροποποιούμε την αριθμ. 73/5543/11-1-2018 υπουργική απόφαση, ως εξής: Η περίπτωση δ της παραγράφου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Τον Γρηγόριο Μαλάμη του Ιωάννη, Οικονομολόγο, πτυχιούχο του Ανώτατου Ινστιτούτου Οικονομικών Σπουδών "Κάρλ Μαρξ" Σόφια, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 036122, ως Γενικό Διευθυντή».
3. Η θητεία του ανωτέρω διοριζόμενου μέλους λήγει στις 21/1/2021. "

Αυτό που βλέπουμε με μια πρωτη ματιά είναι οτι αντικαθίσταται ένας γεωπόνος απο έναν οικονομολόγο του ινστιτούτου Κάρλ Μάρξ της Σόφιας. Με μια πρωτη ματιά δεν έχει σχέση με την Ελληνική γεωργία είναι όμως έτσι;
Στην αναζήτηση του ονόματος στο ψαχτήρι της googe εμφανίστηκε και κάποιος άλλος Μαλάμης, ο Αντώνης Μαλάμης σύμβουλος διοίκησης GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, και αδελφός του νέου Γενικού Διευθυντή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου