Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Υποβαθμίζεται ο ρόλος του Γεωπόνου στις επιτροπές παραγωγών Λαϊκών Αγορών.Υποβαθμίζεται ο ρόλος του Γεωπόνου στις επιτροπές παραγωγών Λαϊκών Αγορών.
Με τον πρόσφατο νόμο 4497 (ΦΕΚ/Ά/171/ 13-11-2017), η κυβέρνηση αποφασίζει οι άδειες της Λαϊκής Αγοράς για αγρότες παραγωγούς να εκδίδονται χωρίς να είναι αναγκαία η εμπλοκή των γεωπόνων ή των κτηνιάτρων των Τριμελών Επιτροπών. Οι επιτροπές αυτές εκτιμούσαν την παραγωγή πριν ακόμα συλλεχθεί, ενώ  επιπλέον έλεγχε και την νομιμότητα των εγγράφων κατοχής.
 Τα προβλήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών των μνημονίων, αντί να λυθούν με προσλήψεις νέων συναδέλφων λύνονται με την μείωση και την υποβάθμιση των ελέγχων. Η πρόβλεψη της απόφασης ότι θα μπορεί να οριστεί μέλος της τριμελούς, Γεωπόνος των Δήμων, αν δεν έχει Γεωπόνους η Περιφερειακή Ενότητα, δείχνει μια πολιτική ηγεσία που προσπαθεί να ξύσει τον πάτο το βαρελιού αντί να λύνει το πρόβλημα. Έτσι οι έλεγχοι  αντί να γίνονται στο 100% των αδειών, θα γίνονται μόνο  δειγματοληπτικά και εκ των υστέρων.
Πως θα γίνεται όμως η εκτίμηση της παραγωγής από τους Δήμους; Για να «λύσουν» αυτό το πρόβλημα και να μπορέσουν να καλύψουν την παράλειψη του γεωπόνου θα χρησιμοποιείται «το σύστημα αυτόματου υπολογισμού των παραγόμενων ποσοτήτων, ανά νομό» του ΕΛΓΑ. Όμως η παραγωγή του ΕΛΓΑ αφορά μέσο όρο παραγωγής προηγούμενων ετών και όχι πραγματική παραγωγή στο χωράφι την συγκεκριμένη χρονιά. Οι διαφορές της μέσης παραγωγής από την πραγματική παραγωγή είναι πολύ μεγάλες στους παραγωγούς που πηγαίνουν στις Λαϊκές αγορές, γιατί είναι παραγωγοί δυναμικών καλλιεργειών, μέσα στο κέντρο του ανταγωνισμού και της καινοτομίας και δεν μπορούν να καθοριστούν από ένα μέσο όρο που επηρεάζεται από τους μη ενεργούς αγρότες, ή όσους παράγουν με μη αποδοτικά συστήματα παραγωγής.
Για παράδειγμα ο μέσος όρος παραγωγής ελαιοκάρπου αφορά προηγούμενα έτη και περιλαμβάνει παραγωγές από ελαιοτεμάχια πολύ παραγωγικά, τεμάχια εγκαταλειμμένα, τεμάχια που λόγω παρενιαυτοφορίας την μία χρονιά παράγουν πολύ και την επόμενη καθόλου, ο μέσος όρος δεν αποδίδει την παραγωγή κάποιου αγροτεμαχίου.
Οι επιτροπές με τον νέο νόμο αντί να προβλέπουν πόση θα είναι η παραγωγή θα πρέπει να επιβάλλουν πρόστιμα σε περίπτωση που απέχει η παραγωγή 20% από τις δηλωθείσες ποσότητες, δηλαδή από το σύστημα αυτομάτου υπολογισμού των ποσοτήτων. Είναι δεδομένο ότι οι παράγωγές θα απέχουν από τον μέσο όρο και οι συνάδελφοι...
θα βρίσκονται στην δύσκολη θέση να λύσουν άλυτα προβλήματα επειδή ο νομοθέτης δεν άκουσε τις προτάσεις των συνδικαλιστικών φορέων μας.
Ένα άλλο ερώτημα είναι, πως ο ΕΛΓΑ κάνει την εκτίμηση παραγωγής ανά νομό; δεν χρησιμοποιεί τα στοιχεία του Υπουργείου; Γιατί χρειάζεται να μεσολαβήσει ο ΕΛΓΑ για την εκτίμηση της παραγωγής και δεν ζητούνται απ ευθείας τα στοιχεία αυτά από το Υπουργείο;
Αν το Υπουργείο ήθελε να δημιουργήσει ένα μπούσουλα ελέγχου των αποφάσεων των τριμελών επιτροπών για να ελέγχει πόσες ποσότητες εκτιμά ο κάθε συνάδελφος, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πίνακα με ελάχιστο και μέγιστο παραγωγής και να εξετάζει αν η παραγωγή που αναφέρει η τριμελής επιτροπή είναι εντός ορίων. Δεν ήθελαν όμως αυτό ήθελαν ουσιαστικά να αλλάξουν τον ρόλο της τριμελούς επιτροπής.

Με τον νέο νόμο οι έλεγχοι θα γίνονται πλέον δειγματοληπτικά στο 30% των αιτήσεων, γεγονός που διευκολύνει όσους θέλουν να κρυφτούν πίσω από το δάκτυλό τους και να αποφύγουν ελέγχους σε συγκεκριμένους χώρους.  Επιπλέον ο χρόνος διεξαγωγής των ελέγχων, από την περίοδο πριν την συγκομιδή που ήταν,  γίνεται πλέον ασαφής  με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να είναι πολλές φορές αδύνατοι. Ο χρόνος της άδειας λαϊκής γίνεται ετήσιος, ενώ με τον προηγούμενο τρόπο  υπήρχε δυνατότητα να δοθεί για χρονικό διάστημα που ταυτιζόταν με τον χρόνο παραγωγής των καλλιεργειών. Έτσι δεν θα μπορούν να ελεγχθούν καλλιέργειες που δεν θα βρίσκονται την περίοδο του ελέγχου σε παραγωγή, ή  έχει ήδη συγκομιστεί το προϊόν. Πολύ περισσότερο δεν θα υπάρχουν αποδείξεις για διαφορές στην εκτίμηση της παραγωγή στο 20% που ορίζει ο νόμος.
Ένα τελευταίο σημείο αλλά όχι ασήμαντο ήταν ο έλεγχος των παραστατικών κατοχής των αγροτεμαχίων. Μέχρι τώρα δεν μπορούσε κάποιος την μία ημέρα να ενοικιάζει ένα αγρό και την επόμενη μέρα να συγκομίζει προϊόν, υπήρχαν χρονικά όρια που να αποδεικνύουν ότι πράγματι έχει ενοικιαστεί ο αγρός από την έναρξη της καλλιεργητικές περιόδου και δεν εμφανίζεται ενοικιασμένος μια μέρα πριν την συγκομιδή μόνο και μόνο για να μπορέσει κάποιος να προσποιηθεί τον καλλιεργητή του προϊόντος  χωρίς να είναι πραγματικά. Επίσης πολλές φορές  οι τριμελείς επιτροπές έβρισκαν έγγραφα που δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά, όπως πρόχειρα χαρτιά αντί για ενοικιαστήρια, που δεν ανέγραφαν βασικά στοιχεία αλλά είχαν γίνει αποδεκτά από τους ιδιώτες των πυλών εισόδου του ΟΣΔΕ.  Οι πύλες εισόδου του ΟΣΔΕ θα είναι οι μόνοι που θα εξετάζουν πλέον τα παραστατικά κατοχής. Ποιος θα τις ελέγχει αν κάνουν σωστά την δουλειά τους, οι συνεργάτες τους του ΟΠΕΚΕΠΕ; Με ποιόν τρόπο  με δειγματοληπτικό έλεγχο; Τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποιος τον ελέγχει; Η εταιρία με το ISO; Τα πράγματα είναι για γέλια και για κλάματα, αυτοί που διυλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν καμήλες ολόκληρες δεν μπορούν να δώσουν λύση. Παρόλα αυτά αυτό που δρομολογείται  είναι η απομάκρυνση των υπηρεσιών από τους ελέγχους όπως έγινε και με τα βιολογικά και η αποκλειστική κατεύθυνσή τους σε συγκεκριμένο χώρο.
Ουσιαστικά με αυτόν τον νόμο η Τριμελής επιτροπή και ο γεωπόνος της  αποκτά δευτερεύοντα ρόλο από πρωτεύοντα που είχε τα προηγούμενα χρόνια και δεν θα μας φανεί παράξενο αν σε μικρό διάστημα ζητηθεί να εκλείψει τελείως και να περάσει  και αυτός ο έλεγχος στους έλεγχους ρουτίνας του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Καλούμε το Υπουργείο να αλλάξει αυτόν τον νόμο και τους συνδικαλιστικούς φορείς να αντιδράσουν στην υποβάθμιση του ρόλου των Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων.

ΑΚΙΓΔΥ- Συσπειρώσεις 20-11-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου