Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Αποτελέσματα Εκλογών ΠΕΓΔΥ 25-5-2011

Α΄. Για το Δ.Σ. της ΠΕΓΔΥ :
Εψήφισαν : 1.107
Λευκά : 35
Άκυρα : 15
Έγκυρα : 1.057
Έλαβαν :ΔΑΚΕ 413 και Έδρες στο Δ.Σ.: 4
ΠΑΣΚ 343 » 4
ΑΚΙΓΔΥ 165 » 2
ΕΣΑΚ 136 » 1
Εκλέγονται :
Από την ΔΑΚΕ :
1. Ζαχίλας Αριστείδης
2. Κουτσουμπλής Ελευθέριος
3. Αποστόλου Νικόλαος
4. Ψυλλίδου Αγγελική
Από την ΠΑΣΚ :
1. Αλευράς Παναγιώτης
2. Μηλαίος Δημήτρης
3. Δογάνης Κυριάκος
4. Χατζάρας Ιωάννης
Από την ΑΚΙΓΔΥ :
1. Δασκαλάκη Άννα
2. Καραγεώργη Γεωργία
Από την ΕΣΑΚ :Δρεπανιάς Λεωνίδας

Αποτελέσματα εκλογών ΠΕΓΔΥ 25.5.2011 2
Β΄. Αντιπρόσωποι ΠΕΓΔΥ στην ΠΟΓΕΔΥ :
Εψήφισαν : 1.103
Λευκά : 30
Άκυρα : 11
Έγκυρα : 1.062
Έλαβαν :ΔΑΚΕ 436 και εκλέγει 15 Αντιπροσώπους
ΠΑΣΚ 372 » 13 »
ΑΚΙΓΔΥ 163 » 6 »
ΕΣΑΚ 91 » 3 »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου